هود فرانتا

فروشگاه اینترنتی ساختمون هود فرانتا درجه یک را با قیمت 20 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

هود فرانتا - FH900

هود فرانتا مورب مدل FH900
قیمت :
19,280,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / صفحه کلید مکانیکی / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH910

هود فرانتا مورب مدل FH910
قیمت :
21,440,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / سنسور / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH819

هود فرانتا مورب مدل FH819
قیمت :
35,800,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH919

هود فرانتا مورب مدل FH919
قیمت :
35,800,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH915

هود فرانتا مورب مدل FH915
قیمت :
35,800,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH916

هود فرانتا مورب مدل FH916
قیمت :
35,800,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH918

هود فرانتا مورب مدل FH918
قیمت :
35,800,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH921

هود فرانتا مورب مدل FH921
قیمت :
35,800,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH927

هود فرانتا مورب مدل FH927
قیمت :
35,800,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH930

هود فرانتا مورب مدل FH930
قیمت :
35,800,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH924

هود فرانتا مورب مدل FH924
قیمت :
36,280,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH925

هود فرانتا مورب مدل FH925
قیمت :
36,280,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH923

هود فرانتا مورب مدل FH923
قیمت :
36,280,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

Franta kitchen hood

هود آشپزخانه فرانتا

هود شومینه ای فرانتا

هود مورب فرانتا

هود مخفی فرانتا

هود زیر کابینتی فرانتا

خرید اینترنتی هود فرانتا

هود ایرانی