هود فرانتا

فروشگاه اینترنتی ساختمون هود فرانتا را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

هود فرانتا - FH900

هود فرانتا مورب مدل FH900
19,400,000 ریال
16,490,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / صفحه کلید مکانیکی / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH910

هود فرانتا مورب مدل FH910
21,600,000 ریال
18,360,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور / سنسور / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH916

هود فرانتا مورب مدل FH916
32,500,000 ریال
27,625,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH918

هود فرانتا مورب مدل FH918
32,500,000 ریال
27,625,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH917

هود فرانتا مورب مدل FH917
32,500,000 ریال
27,625,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH927

هود فرانتا مورب مدل FH927
32,500,000 ریال
27,625,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH919

هود فرانتا مورب مدل FH919
32,800,000 ریال
27,880,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH924

هود فرانتا مورب مدل FH924
32,800,000 ریال
27,880,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH925

هود فرانتا مورب مدل FH925
32,800,000 ریال
27,880,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH930

هود فرانتا مورب مدل FH930
32,800,000 ریال
27,880,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH923

هود فرانتا مورب مدل FH923
32,800,000 ریال
27,880,000 ریال

سایز : 85 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH819

هود فرانتا مورب مدل FH819
33,400,000 ریال
28,390,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH915

هود فرانتا مورب مدل FH915
33,400,000 ریال
28,390,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

هود فرانتا - FH921

هود فرانتا مورب مدل FH921
33,400,000 ریال
28,390,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / موتور 4 دور تمام فلزی / سوپرسایلنت / جک آرام بند / سنسور 4 حالته / صفحه کلید لمسی / ریموت کنترل / 24 ماه گارانتی.

Franta kitchen hood

هود آشپزخانه فرانتا

هود شومینه ای فرانتا

هود مورب فرانتا

هود مخفی فرانتا

هود زیر کابینتی فرانتا

خرید اینترنتی هود فرانتا

هود ایرانی