مایکروویو لتو

فروشگاه اینترنتی ساختمون مایکروویو لتو درجه یک را با قیمت 0 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

مایکروویو لتو - MG7

مایکروویو لتو توکار مدل MG7
قیمت :
استعلام روز

حجم 34 لیتر / ابعاد 39×60 سانتیمتر / روشنایی / صفحه لمسی / یخ زدایی / قفل کودک / تایمر / پخت ترکیبی / پخت چند مرحله ای / گریل همراه ویو / 10 برنامه پخت اتوماتیک / گریل / ویو / کانوکشن / 18 ماه گارانتی.

مایکروویو لتو - MG9

مایکروویو لتو توکار مدل MG9
قیمت :
استعلام روز

حجم 44 لیتر / ابعاد 45×60 سانتیمتر / روشنایی / یخ زدایی / قفل کودک / پخت سریع / پخت ترکیبی / صفحه لمسی / پخت چند مرحله ای / ذخیره برنامه های پخت / المنت پایین با کانوکشن / 12 برنامه پخت اتوماتیک / گریل / ویو / کانوکشن / تایمر / فن / گریل با فن / ویو با فن / گریل با ویو و فن / 18 ماه گارانتی.

مایکروویو لتو - MG11

مایکروویو لتو توکار مدل MG11
قیمت :
استعلام روز

حجم 25 لیتر / ابعاد 38×60 سانتیمتر / درب لمسی / روشنایی / یخ زدایی / 8 برنامه پخت اتوماتیک / تایمر / پخت سریع / صفحه لمسی / گریل همراه ویو / 18 ماه گارانتی.

مایکروویو لتو - MG12

مایکروویو لتو توکار مدل MG12
قیمت :
استعلام روز

حجم 44 لیتر / ابعاد 45×60 سانتیمتر / روشنایی / یخ زدایی / قفل کودک / ویو با کانوکشن / المنت بالا با فن / المنت پایین با ویو و کانوکشن / المنت پایین با کانوکشن / دارای سینی پیرکس / المنت بالا با فن و ویو / 13 برنامه پخت اتوماتیک / ویو / کانوکشن / تایمر / پخت ترکیبی / صفحه لمسی / المنت بالا / 18 ماه گارانتی.

مایکروویو لتو - MG13

مایکروویو لتو توکار مدل MG13
قیمت :
استعلام روز

حجم 44 لیتر / ابعاد 45×60 سانتیمتر / روشنایی / یخ زدایی / قفل کودک / ویو با کانوکشن / المنت بالا با فن / المنت پایین با ویو و کانوکشن / المنت پایین با کانوکشن / دارای سینی پیرکس / المنت بالا با فن و ویو / 13 برنامه پخت اتوماتیک / ویو / کانوکشن / تایمر / پخت ترکیبی / صفحه لمسی / المنت بالا / 18 ماه گارانتی.

مایکروویو لتو - MG16

مایکروویو لتو توکار مدل MG16
قیمت :
استعلام روز

حجم 34 لیتر / ابعاد 46×60 سانتیمتر / روشنایی / یخ زدایی / قفل کودک / تایمر / پخت ترکیبی / پخت چندمرحله ای / گریل همراه ویو / 10 برنامه پخت اتوماتیک / گریل / ویو / کانوکشن / 18 ماه گارانتی.

Leto kitchen built-in oven

مایکروفر لتو

مایکرویو توکار لتو

خرید اینترنتی مایکرو لتو

مایکرو ایرانی

ماکروفر برقی لتو