فلاش تانک نیاز

فروشگاه اینترنتی ساختمون فلاش تانک نیاز درجه یک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

فلاش تانک نیاز - آخار

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آخار
قیمت :
3,204,000 ریال

تک کاره / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدا شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - آیسو

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آیسو
قیمت :
3,420,000 ریال

مکانیزم تخلیه : دو زمانه / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - آناهیتا

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آناهیتا
قیمت :
3,429,000 ریال

مکانیزم تخلیه : تک زمانه / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - آیدین

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آیدین
قیمت :
3,627,000 ریال

مکانیزم تخلیه : دو زمانه / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - آرین

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آرین
قیمت :
4,140,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : تک زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - آویسا

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آویسا
قیمت :
4,419,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - آروین

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آروین
قیمت :
4,590,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - آران

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آران
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - آراز

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آراز
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - آرکا

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل آرکا
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - بامبو

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل بامبو
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - دلفین

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل دلفین
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - دریتا

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل دریتا
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - موج

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل موج
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - نیلوفر

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل نیلوفر
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - ستاره دریایی

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل ستاره دریایی
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - فلورا

فلاش تانک نیاز دکمه ای مدل فلورا
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - لاک پشت

فلاش تانک نیاز اهرمی مدل لاک پشت
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - لارن

فلاش تانک نیاز اهرمی مدل لارن
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - مرجان

فلاش تانک نیاز اهرمی مدل مرجان
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - نهنگ

فلاش تانک نیاز اهرمی مدل نهنگ
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - رایکا

فلاش تانک نیاز اهرمی مدل رایکا
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - ساحل

فلاش تانک نیاز اهرمی مدل ساحل
قیمت :
5,400,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - لوتوس مشکی

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل لوتوس مشکی
قیمت :
6,030,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - لوتوس سفید

فلاش تانک نیاز اهرمی مدل لوتوس سفید
قیمت :
6,030,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

فلاش تانک نیاز - لوتوس طلایی

فلاش تانک نیاز دکمه ای اهرمی مدل لوتوس طلایی
قیمت :
6,525,000 ریال

لوله و اتصالات مکعبی / مکانیزم تخلیه : دو زمانه / ضخامت : 7 سانتیمتر / قابلیت نصب شناور از دو طرف / آبگیری بدون صدای شناور / تخلیه آب مخزن با سیستم فلش سریع / 10 سال گارانتی / 15 سال خدمات پس از فروش.

Niaz flush tank

فلاش تانک نیاز

فلاش تانک توکارنیاز

فلاش تانک دکمه ای