فلاش تانک محک

فروشگاه اینترنتی ساختمون فلاش تانک محک درجه یک را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

فلاش تانک محک - 850 دکمه ای اهرمی

فلاش تانک محک دکمه ای مدل 850 دکمه ای اهرمی
قیمت :
استعلام روز

مکانیزم تخلیه : دکمه ای و اهرمی / حجم تخلیه : 5.5 لیتر / نرخ تخلیه : 1.6 تا 2 لیتر بر ثانیه / دارای نشان استاندارد.

فلاش تانک محک - 850 اهرمی

فلاش تانک محک اهرمی مدل 850 اهرمی
قیمت :
استعلام روز

مکانیزم تخلیه : اهرمی / حجم تخلیه : 5.5 لیتر / نرخ تخلیه : 1.6 تا 2 لیتر بر ثانیه / دارای نشان استاندارد.

فلاش تانک محک - 815 اهرمی

فلاش تانک محک اهرمی مدل 815 اهرمی
قیمت :
4,845,000 ریال

مکانیزم تخلیه : اهرمی / حجم تخلیه : 5.5 لیتر / نرخ تخلیه : 1.6 تا 2 لیتر بر ثانیه / دارای نشان استاندارد.

فلاش تانک محک - 815 دکمه ای اهرمی

فلاش تانک محک دکمه ای مدل 815 دکمه ای اهرمی
قیمت :
5,227,500 ریال

مکانیزم تخلیه : دکمه ای و اهرمی / حجم تخلیه : 5.5 لیتر / نرخ تخلیه : 1.6 تا 2 لیتر بر ثانیه / دارای نشان استاندارد.

فلاش تانک محک - 850 دکمه ای

فلاش تانک محک دکمه ای مدل 850 دکمه ای
قیمت :
5,227,500 ریال

مکانیزم تخلیه : دکمه ای / حجم تخلیه : 5.5 لیتر / نرخ تخلیه : 1.6 تا 2 لیتر بر ثانیه / دارای نشان استاندارد.

فلاش تانک محک - 820 اهرمی

فلاش تانک محک اهرمی مدل 820 اهرمی
قیمت :
5,737,500 ریال

مکانیزم تخلیه : اهرمی / حجم تخلیه : 5.5 لیتر / نرخ تخلیه : 1.6 تا 2 لیتر بر ثانیه / دارای نشان استاندارد.

Mahak flush tank

فلاش تانک محک

فلاش تانک توکارمحک

فلاش تانک دکمه ای