فلاش تانک ایمن آب

فروشگاه اینترنتی ساختمون فلاش تانک ایمن آب درجه یک را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

فلاش تانک ایمن آب - فلت مسی

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل فلت مسی
قیمت :
استعلام روز

.

فلاش تانک ایمن آب - فلت سفید

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل فلت سفید
قیمت :
2,295,000 ریال

.

فلاش تانک ایمن آب - پلنت سفید کروم

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل پلنت سفید کروم
قیمت :
3,383,000 ریال

.

فلاش تانک ایمن آب - فلت مشکی کروم

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل فلت مشکی کروم
قیمت :
3,570,000 ریال

ابعاد : .

فلاش تانک ایمن آب - فلت کروم

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل فلت کروم
قیمت :
3,570,000 ریال

.

فلاش تانک ایمن آب - پلنت کروم

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل پلنت کروم
قیمت :
3,825,000 ریال

.

فلاش تانک ایمن آب - پلنت سفید طلایی

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل پلنت سفید طلایی
قیمت :
3,825,000 ریال

.

فلاش تانک ایمن آب - فلت مشکی طلایی

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل فلت مشکی طلایی
قیمت :
4,207,500 ریال

.

فلاش تانک ایمن آب - ارس

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل ارس
قیمت :
4,335,000 ریال

ارتفاع : 385 میلیمتر / ضخامت : 125 میلیمتر / عرض : 306 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 6 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 6 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال .

فلاش تانک ایمن آب - اروند

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل اروند
قیمت :
4,590,000 ریال

ارتفاع : 380 میلیمتر / ضخامت : 150 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 8 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - پلنت مشکی طلایی

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل پلنت مشکی طلایی
قیمت :
4,675,000 ریال

.

فلاش تانک ایمن آب - فلت طلایی

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل فلت طلایی
قیمت :
4,760,000 ریال

.

فلاش تانک ایمن آب - پلنت طلایی

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل پلنت طلایی
قیمت :
5,100,000 ریال

.

فلاش تانک ایمن آب - ایمن آب سفید

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل ایمن آب سفید
قیمت :
5,185,000 ریال

ارتفاع : 398 میلیمتر / ضخامت : 135 میلیمتر / عرض : 392 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 9 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 8 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 1.9 لیتر بر ثانیه / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - پرشین

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل پرشین
قیمت :
5,780,000 ریال

ارتفاع : 422 میلیمتر / ضخامت : 65 میلیمتر / عرض : 371 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 6 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - پرشین سفید طلایی

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل پرشین سفید طلایی
قیمت :
5,907,500 ریال

ارتفاع : 422 میلیمتر / ضخامت : 65 میلیمتر / عرض : 371 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 6 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - کاسپین ساده

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل کاسپین ساده
قیمت :
6,375,000 ریال

ارتفاع : 410 میلیمتر / ضخامت : 60 میلیمتر / عرض : 394 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 7 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - کاسپین بامبو

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل کاسپین بامبو
قیمت :
6,885,000 ریال

ارتفاع : 410 میلیمتر / ضخامت : 60 میلیمتر / عرض : 394 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 7 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - کاسپین تیتانیوم

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل کاسپین تیتانیوم
قیمت :
6,885,000 ریال

ارتفاع : 410 میلیمتر / ضخامت : 60 میلیمتر / عرض : 394 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 7 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - کاسپین شکوفه گیلاس

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل کاسپین شکوفه گیلاس
قیمت :
6,885,000 ریال

ارتفاع : 410 میلیمتر / ضخامت : 60 میلیمتر / عرض : 394 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 7 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - کریستال

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل کریستال
قیمت :
6,885,000 ریال

ارتفاع : 410 میلیمتر / ضخامت : 60 میلیمتر / عرض : 394 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 7 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - پرشین مسی

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل پرشین مسی
قیمت :
6,970,000 ریال

ارتفاع : 422 میلیمتر / ضخامت : 65 میلیمتر / عرض : 371 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 6 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - کاسپین خورشید

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل کاسپین خورشید
قیمت :
7,055,000 ریال

ارتفاع : 410 میلیمتر / ضخامت : 60 میلیمتر / عرض : 394 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 7 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - نیلوفر طلایی

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل نیلوفر طلایی
قیمت :
7,055,000 ریال

ارتفاع : 410 میلیمتر / ضخامت : 60 میلیمتر / عرض : 394 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 7 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - کاسپین طلایی مات

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای اهرمی مدل کاسپین طلایی مات
قیمت :
7,480,000 ریال

ارتفاع : 410 میلیمتر / ضخامت : 60 میلیمتر / عرض : 394 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 7 لیتر / سیستم پمپ با قابلیت تنظیم میزان خروجی در جهت کاهش مصرف آب / مجهز به لوله و اتصالات جدید با قابلیت نصب تنها در 5 دقیقه / اولین فلاش تانک دوزمانه ی کششی فشاری دنیا / مجهز به سه حالت تخلیه کششی و شاسی دو زمانه / مجهز به فلوتر (شناور) دیافراگمی بـی صـدا / حجم خروجی آب 2 تا 7 لیتر (قابل تنظیم) / سرعت خروجی آب 2 لیتر بر ثانیه / دارای مخزن فوق باریک / ثبت اختراع جهانی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - کلاسیک کلیک

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل کلاسیک کلیک
قیمت :
21,675,000 ریال

ارتفاع : 1400 میلیمتر / ضخامت : 800 میلیمتر / عرض : 425 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 8 لیتر / سیستم تخلیه دو زمانه قابل تنظیم به منظور صرفه جویی در مصرف آب با بهترین بازدهی / فوم محافظ مخزن در برابر انقباض و انبساط و عایق صدا و حرارت / مخزن تزریقـی با مقـاومت بالا در برابر کشش و فشـار های وارده / مکانیزم شـاسـی متفاوت با عملکرد روان و عمر طـولانـی / دارای سیستم قفل شاسی برای استفاده در اماکن عمومی / پمپ منعطـف با قابلیت جایگذاری و خـروج بسیار آسـان / بالاترین نرخ آب خروجـی مخـزن بدون افـت فشـار / تولید اصیل ایرانی دسترسـی آسـان به قطعات یدک / مخـزن باریک (8 سانتـی متـر) / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

فلاش تانک ایمن آب - وال هنگ کلیک

فلاش تانک ایمن آب دکمه ای مدل وال هنگ کلیک
قیمت :
31,450,000 ریال

ارتفاع : 1240 میلیمتر / ضخامت : 800 میلیمتر / عرض : 510 میلیمتر / جنس : ABS / حجم مخزن : 8 لیتر / سیستم تخلیه دو زمانه قابل تنظیم به منظور صرفه جویی در مصرف آب با بهترین بازدهی / ارتفاع فابل تنظیم بسـیار دقیـق اسـتراکـچـر جهت نصـب در انـواع دیوارها (آچار تنظیم) / فوم محافظ مخزن در برابر انقباض و انبساط و عایق صدا و حرارت / مخزن تزریقـی با مقـاومت بالا در برابر کشش و فشـار های وارده / مکانیزم شـاسـی متفاوت با عملکرد روان و عمر طـولانـی / دارای سیستم قفل شاسی برای استفاده در اماکن عمومی / پمپ منعطـف با قابلیت جایگذاری و خـروج بسیار آسـان / بالاترین نرخ آب خروجـی مخـزن بدون افـت فشـار / قابلیـت تحمـل 500 کیلو گرم توسـط اسـتراکـچـر / تولید اصیل ایرانی دسترسـی آسـان به قطعات یدک / مخـزن باریک (8 سانتـی متـر) / اسـتراکـچـر ضد زنـگ زدگـی / ضمانت : 5 سال / خدمات پس از فروش : 10 سال.

Imenab flush tank

فلاش تانک ایمن آب

فلاش تانک توکارایمن آب

فلاش تانک دکمه ای