فلاش تانک ایران

فروشگاه اینترنتی ساختمون فلاش تانک ایران را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

فلاش تانک ایران - چهارگوش سفید

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش سفید
1,580,000 ریال
1,343,000 ریال

فلاش تانک ایران - چهارگوش کروم مات

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش کروم مات
1,930,000 ریال
1,640,500 ریال

فلاش تانک ایران - چهارگوش طلایی مات

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش طلایی مات
1,930,000 ریال
1,640,500 ریال

فلاش تانک ایران - چهارگوش مشکی

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش مشکی
1,930,000 ریال
1,640,500 ریال

فلاش تانک ایران - گرد سفید کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد سفید کروم
2,240,000 ریال
1,904,000 ریال

فلاش تانک ایران - گرد مشکی کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد مشکی کروم
2,460,000 ریال
2,091,000 ریال

فلاش تانک ایران - چهارگوش کروم براق

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش کروم براق
2,500,000 ریال
2,125,000 ریال

فلاش تانک ایران - گرد مشکی طلایی

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد مشکی طلایی
2,580,000 ریال
2,193,000 ریال

فلاش تانک ایران - ساحل

فلاش تانک ایران طنابی مدل ساحل
2,800,000 ریال
2,380,000 ریال

حجم: 6 لیتر / طول: 44 سانتیمتر / عرض: 15 سانتیمتر / ارتفاع: 30 سانتیمتر

فلاش تانک ایران - گرد کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد کروم
2,960,000 ریال
2,516,000 ریال

فلاش تانک ایران - ساحل

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل ساحل
2,960,000 ریال
2,516,000 ریال

حجم: 6 لیتر / طول: 44 سانتیمتر / عرض: 15 سانتیمتر / ارتفاع: 30 سانتیمتر

فلاش تانک ایران - گرد کروم طلایی

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد کروم طلایی
3,070,000 ریال
2,609,500 ریال

فلاش تانک ایران - گرد طلایی کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد طلایی کروم
3,670,000 ریال
3,119,500 ریال

فلاش تانک ایران - گرد استیل خش دار

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد استیل خش دار
4,490,000 ریال
3,816,500 ریال

فلاش تانک ایران - اولترااسلیم

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اولترااسلیم
4,910,000 ریال
4,173,500 ریال

حجم: 4 و 8 لیتر / طول: 42 سانتیمتر / عرض: 15.4 سانتیمتر / ارتفاع: 29.2 سانتیمتر

فلاش تانک ایران - گرد استیل طلایی خش دار

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد استیل طلایی خش دار
4,950,000 ریال
4,207,500 ریال

فلاش تانک ایران - گرد استیل طلایی

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد استیل طلایی
5,180,000 ریال
4,403,000 ریال

فلاش تانک ایران - اسلیم شطرنجی

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اسلیم شطرنجی
5,210,000 ریال
4,428,500 ریال

حجم: 4 و 8 لیتر / طول: 42 سانتیمتر / عرض: 15.4 سانتیمتر / ارتفاع: 29.2 سانتیمتر

فلاش تانک ایران - بلک اسلیم

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل بلک اسلیم
5,210,000 ریال
4,428,500 ریال

حجم: 4 و 8 لیتر / طول: 42 سانتیمتر / عرض: 15.4 سانتیمتر / ارتفاع: 29.2 سانتیمتر

فلاش تانک ایران - اسلیم ابروباد

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اسلیم ابروباد
5,210,000 ریال
4,428,500 ریال

حجم: 4 و 8 لیتر / طول: 42 سانتیمتر / عرض: 15.4 سانتیمتر / ارتفاع: 29.2 سانتیمتر

فلاش تانک ایران - اسلیم قاصدک

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اسلیم قاصدک
5,210,000 ریال
4,428,500 ریال

حجم: 4 و 8 لیتر / طول: 42 سانتیمتر / عرض: 15.4 سانتیمتر / ارتفاع: 29.2 سانتیمتر

فلاش تانک ایران - کلاسیک

فلاش تانک ایران توکار مدل کلاسیک
18,000,000 ریال
15,300,000 ریال

حجم: 9 لیتر / طول: 93 سانتیمتر / عرض : 45 سانتیمتر / ارتفاع: 56 سانتیمتر

فلاش تانک ایران - وال هنگ

فلاش تانک ایران توکار مدل وال هنگ
26,600,000 ریال
22,610,000 ریال

حجم: 9 لیتر / طول: 93 سانتیمتر / عرض : 45 سانتیمتر / ارتفاع: 56 سانتیمتر

فلاش تانک ایران - چشمی شیشه ای مشکی

فلاش تانک ایران کلید مدل چشمی شیشه ای مشکی
47,160,000 ریال
40,086,000 ریال

Iran flush tank

فلاش تانک ایران

فلاش تانک توکارایران

فلاش تانک دکمه ای