فلاش تانک ایران

فروشگاه اینترنتی ساختمون فلاش تانک ایران درجه یک را با قیمت 22 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

فلاش تانک ایران - توئین سفید یخچالی

فلاش تانک ایران کلید مدل توئین سفید یخچالی
قیمت :
1,388,400 ریال

طول : 248 میلیمتر / عرض : 165 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - چهارگوش سفید

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش سفید
قیمت :
1,489,800 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - چهارگوش کروم مات

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش کروم مات
قیمت :
1,817,400 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - چهارگوش طلایی مات

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش طلایی مات
قیمت :
1,817,400 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - چهارگوش مشکی

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش مشکی
قیمت :
1,817,400 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - توئین نقره ای

فلاش تانک ایران کلید مدل توئین نقره ای
قیمت :
1,934,400 ریال

طول : 248 میلیمتر / عرض : 165 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - توئین طلایی

فلاش تانک ایران کلید مدل توئین طلایی
قیمت :
1,934,400 ریال

طول : 248 میلیمتر / عرض : 165 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - توئین مشکی مات

فلاش تانک ایران کلید مدل توئین مشکی مات
قیمت :
1,934,400 ریال

طول : 248 میلیمتر / عرض : 165 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - پرایم سفید

فلاش تانک ایران کلید مدل پرایم سفید
قیمت :
2,012,400 ریال

طول : 244 میلیمتر / عرض : 162 میلیمتر / ضخامت : 23 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - گرد سفید کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد سفید کروم
قیمت :
2,106,000 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - توئین کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل توئین کروم
قیمت :
2,152,800 ریال

طول : 248 میلیمتر / عرض : 165 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - توئین طلایی براق

فلاش تانک ایران کلید مدل توئین طلایی براق
قیمت :
2,152,800 ریال

طول : 248 میلیمتر / عرض : 165 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - گرد سفید طلایی

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد سفید طلایی
قیمت :
2,223,000 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - پرایم مشکی مات

فلاش تانک ایران کلید مدل پرایم مشکی مات
قیمت :
2,246,400 ریال

طول : 244 میلیمتر / عرض : 162 میلیمتر / ضخامت : 23 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - گرد مشکی کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد مشکی کروم
قیمت :
2,308,800 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - چهارگوش کروم براق

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش کروم براق
قیمت :
2,347,800 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - گرد مشکی طلایی

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد مشکی طلایی
قیمت :
2,418,000 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - ساحل اهرمی

فلاش تانک ایران طنابی مدل ساحل اهرمی
قیمت :
2,761,200 ریال

طول : 440 میلیمتر / عرض : 300 میلیمتر / عمق : 150 میلیمتر / قابلیت نصب اهرم و شناور از دو طرف / مجهز به هارد فلوتر و پمپ دریچه ای / ظرفیت از 4 تا 6 لیتر / قابلیت تخلیه آب با اهرم / نصب بسیار آسان / 126 ماه گارانتی / وارانتی مادام العمر.

فلاش تانک ایران - گرد کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد کروم
قیمت :
2,776,800 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - گرد کروم طلایی

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد کروم طلایی
قیمت :
2,886,000 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - ساحل دکمه ای

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل ساحل دکمه ای
قیمت :
2,909,400 ریال

طول : 440 میلیمتر / عرض : 300 میلیمتر / عمق : 150 میلیمتر / قابلیت استفاده همزمان از اهرم و دکمه / مجهز به هارد فلوتر / ظرفیت 6 لیتر / نصب بسیار آسان / ده سال گارانتی و وارانتی مادام العمر / قیمت بسیار اقتصادی / استاندارد EN-14055 / کاملا مناسب برای انبوه سازها / 126 ماه گارانتی و وارانتی مادام العمر .

فلاش تانک ایران - پرایم کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل پرایم کروم
قیمت :
3,471,000 ریال

طول : 244 میلیمتر / عرض : 162 میلیمتر / ضخامت : 23 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - چهارگوش طلایی

فلاش تانک ایران کلید مدل چهارگوش طلایی
قیمت :
3,478,800 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 15 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - اکو دکمه ای اهرمی

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اکو دکمه ای اهرمی
قیمت :
3,533,400 ریال

قابلیت استفاده همزمان از اهرم و دکمه / مجهز به هارد فلوتر / ظرفیت 6 لیتر / نصب بسیار آسان / ده سال گارانتی و وارانتی مادام العمر / قیمت بسیار اقتصادی / استاندارد EN-14055 / کاملا مناسب برای انبوه سازها / 126 ماه گارانتی و وارانتی مادام العمر.

فلاش تانک ایران - گرد طلایی کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد طلایی کروم
قیمت :
3,783,000 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - گرد طلایی

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد طلایی
قیمت :
3,900,000 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / جنس کلید : استیل ضدزنگ / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل .

فلاش تانک ایران - پرایم طلایی براق

فلاش تانک ایران کلید مدل پرایم طلایی براق
قیمت :
4,134,000 ریال

طول : 244 میلیمتر / عرض : 162 میلیمتر / ضخامت : 23 میلیمتر / جنس : پلاستیک مقاوم / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - گرد استیل خش دار

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد استیل خش دار
قیمت :
4,219,800 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / جنس کلید : استیل ضدزنگ / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل .

فلاش تانک ایران - لوتوس

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل لوتوس
قیمت :
4,391,400 ریال

دو زمانه واقعی مجهز به پمپ سیمی / 7 لیتری / در دو طرح ساده و قاصدک / استاندارد EN14055 اروپا / قیمت کاملا اقتصادی / مجهز به فلوتر یونیورسال / پمپ و فلوتر نصب شده / 126 ماه گارنتی و وارانتی مادام العمر.

فلاش تانک ایران - اپال ساده

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اپال ساده
قیمت :
4,399,200 ریال

.

فلاش تانک ایران - گرد استیل طلایی خش دار

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد استیل طلایی خش دار
قیمت :
4,664,400 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / جنس کلید : استیل ضدزنگ / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل .

فلاش تانک ایران - رویال

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل رویال
قیمت :
4,828,200 ریال

.

فلاش تانک ایران - اپال ساده

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اپال ساده
قیمت :
4,914,000 ریال

طول : 420 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / عمق : 65 میلیمتر / باریک ترین بدنه فلاش تانک در ایران / آبگیری و تخلیه قابل تنظیم از 2 تا 7 لیتر / قابلیت نصب شناور از چهار طرف / شناور دیافراگمی بدون صدا با قابلیت آبگیری از کنار یا کف / لوله 4 بدون کوپله / پمپ و شناور مونتاژ شده با نصب بسیار آسان.

فلاش تانک ایران - اولترااسلیم

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اولترااسلیم
قیمت :
5,319,600 ریال

طول : 420 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / عمق : 65 میلیمتر / حجم تخلیه : 3 و 6 لیتر / پمپ دو زمانه قابل تنظیم از لحاظ میزان تخلیه / ارتفاع استاندارد نصب : 1200 میلیمتر از کف / در چهار طرح : ساده، قاصدک، ترام، ابر و باد / آبگیری از چهار جهت (دو طرف بغل و دو طرف کف) / پمپ و فلوتر نصب شده / مجهز به فلوتر یونیورسال و کاملا بیصدا / دارای استاندارد EN14055 / ده سال گارانتی و خدمات پس از فروش .

فلاش تانک ایران - اسلیم با لوله توکار

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اسلیم با لوله توکار
قیمت :
5,514,600 ریال

طول : 420 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / عمق : 65 میلیمتر / باریک ترین بدنه فلاش تانک در ایران / آبگیری و تخلیه قابل تنظیم از 2 تا 7 لیتر / قابلیت نصب شناور از چهار طرف / شناور دیافراگمی بدون صدا با قابلیت آبگیری از کنار یا کف / لوله 4 بدون کوپله / پمپ و شناور مونتاژ شده با نصب بسیار آسان.

فلاش تانک ایران - اسلیم شطرنجی

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اسلیم شطرنجی
قیمت :
5,647,200 ریال

طول : 420 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / عمق : 65 میلیمتر / حجم تخلیه : 3 و 6 لیتر / پمپ دو زمانه قابل تنظیم از لحاظ میزان تخلیه / ارتفاع استاندارد نصب : 1200 میلیمتر از کف / در چهار طرح : ساده، قاصدک، ترام، ابر و باد / آبگیری از چهار جهت (دو طرف بغل و دو طرف کف) / پمپ و فلوتر نصب شده / مجهز به فلوتر یونیورسال و کاملا بیصدا / دارای استاندارد EN14055 / ده سال گارانتی و خدمات پس از فروش .

فلاش تانک ایران - اسلیم ابروباد

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اسلیم ابروباد
قیمت :
5,647,200 ریال

طول : 420 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / عمق : 65 میلیمتر / حجم تخلیه : 3 و 6 لیتر / پمپ دو زمانه قابل تنظیم از لحاظ میزان تخلیه / ارتفاع استاندارد نصب : 1200 میلیمتر از کف / در چهار طرح : ساده، قاصدک، ترام، ابر و باد / آبگیری از چهار جهت (دو طرف بغل و دو طرف کف) / پمپ و فلوتر نصب شده / مجهز به فلوتر یونیورسال و کاملا بیصدا / دارای استاندارد EN14055 / ده سال گارانتی و خدمات پس از فروش .

فلاش تانک ایران - اسلیم قاصدک

فلاش تانک ایران دکمه ای مدل اسلیم قاصدک
قیمت :
5,647,200 ریال

طول : 420 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / عمق : 65 میلیمتر / حجم تخلیه : 3 و 6 لیتر / پمپ دو زمانه قابل تنظیم از لحاظ میزان تخلیه / ارتفاع استاندارد نصب : 1200 میلیمتر از کف / در چهار طرح : ساده، قاصدک، ترام، ابر و باد / آبگیری از چهار جهت (دو طرف بغل و دو طرف کف) / پمپ و فلوتر نصب شده / مجهز به فلوتر یونیورسال و کاملا بیصدا / دارای استاندارد EN14055 / ده سال گارانتی و خدمات پس از فروش .

فلاش تانک ایران - گرد قهوه ای کروم

فلاش تانک ایران کلید مدل گرد قهوه ای کروم
قیمت :
6,754,800 ریال

طول : 247 میلیمتر / عرض : 164 میلیمتر / ضخامت : 14 میلیمتر / کلید کوچک برای تخلیه کوتاه / کلید بزرگ برای تخلیه کامل.

فلاش تانک ایران - کلاسیک

فلاش تانک ایران توکار مدل کلاسیک
قیمت :
15,303,600 ریال

عرض: 515 میلیمتر / ضخامت (با محافظ): 80 میلیمتر / ارتفاع : 690 میلیمتر / حجم تخلیه 2 تا 8 لیتر / جنس بدنه تانک High Resistance BL Polyethylene / بدنه فوق باریک (ضخامت 8 میلیمتر) / طراحی مدل GEBERIT UP720 سوئیس / کاور سه لایه جلوگیری از تعریق و عایق صدا / شناور دیافراگمی بدون صدا / تخلیه دو زمانه قابلیت تنظیم 2 تا 8 لیتر / صرفه جویی در مصرف آب / DVD راهنمای نصب، تعمیر و نگهداری / قابلیت نصب بر روی کاسه فرنگی Back to wall حتی با 90 درجه اختلاف آکس فلاش تانک و کاسه / استفاده از لوله های خرطومی فشار قوی و افزایشی / انعطاف پذیری نصب در هر قسمت از سرویس بهداشتی / 120+6 ماه گارانتي و 25 سال خدمات پس از فروش / دارای استاندارد EN14055 اروپا .

فلاش تانک ایران - کلاسیک اسمارت با نیم فریم گالوانیزه

فلاش تانک ایران توکار مدل کلاسیک اسمارت با نیم فریم گالوانیزه
قیمت :
17,776,200 ریال

عرض : 515 میلیمتر / ضخامت با محافظ : 80 میلیمتر / ارتفاع با فریم فلزی : 690 میلیمتر / حجم : 2 و 8 لیتری / جنس بدنه : پلی اتیلن با مقاومت بالا / بدنه فوق باریک با ضخامت 8 سانتیمتر / کاور سه لایه جهت جلوگیری از تعریق و عایق صدا / شناور دیافراگمی بدون صدا / تخلیه دوزمانه با قابلیت تنظیم از 2 تا 8 لیتر / صرفه جویی در مصرف آب / استفاده از لوله خرطومی فشار قوی / افزایش انعطاف پذیری نصب در هر قسمت از سرویس بهداشتی / 10 سال گارانتی و خدمات پس از فروش / دارای استاندارد اروپا .

فلاش تانک ایران - کلاسیک با نیم فریم گالوانیزه

فلاش تانک ایران توکار مدل کلاسیک با نیم فریم گالوانیزه
قیمت :
19,383,000 ریال

عرض : 515 میلیمتر / ضخامت با محافظ : 80 میلیمتر / ارتفاع با فریم فلزی : 690 میلیمتر / حجم : 2 و 8 لیتری / جنس بدنه : پلی اتیلن با مقاومت بالا / بدنه فوق باریک با ضخامت 8 سانتیمتر / کاور سه لایه جهت جلوگیری از تعریق و عایق صدا / شناور دیافراگمی بدون صدا / تخلیه دوزمانه با قابلیت تنظیم از 2 تا 8 لیتر / صرفه جویی در مصرف آب / استفاده از لوله خرطومی فشار قوی / افزایش انعطاف پذیری نصب در هر قسمت از سرویس بهداشتی / 10 سال گارانتی و خدمات پس از فروش / دارای استاندارد اروپا .

فلاش تانک ایران - وال هنگ

فلاش تانک ایران توکار مدل وال هنگ
قیمت :
23,283,000 ریال

عرض با فریم فلزی : 585 میلیمتر / ضخامت با محافظ : 80 میلیمتر / ارتفاع با فریم فلزی : 1160 تا 1360 میلیمتر / حجم : 2 و 8 لیتری / جنس بدنه : پلی اتیلن با مقاومت بالا / بدنه فوق باریک با ضخامت 8 سانتیمتر / کاور سه لایه جهت جلوگیری از تعریق و عایق صدا / شناور دیافراگمی بدون صدا / تخلیه دوزمانه با قابلیت تنظیم از 2 تا 8 لیتر / صرفه جویی در مصرف آب / تحمل وزن استراکچر تا 400 کیلوگرم / 10 سال گارانتی و خدمات پس از فروش / دارای استاندارد اروپا .

فلاش تانک ایران - وال هنگ اسمارت بدون کلید

فلاش تانک ایران توکار مدل وال هنگ اسمارت بدون کلید
قیمت :
25,623,000 ریال

عرض با فریم فلزی : 585 میلیمتر / ضخامت با محافظ : 80 میلیمتر / ارتفاع با فریم فلزی : 1160 تا 1360 میلیمتر / حجم : 2 و 8 لیتری / جنس بدنه : پلی اتیلن با مقاومت بالا / بدنه فوق باریک با ضخامت 8 سانتیمتر / کاور سه لایه جهت جلوگیری از تعریق و عایق صدا / شناور دیافراگمی بدون صدا / تخلیه دوزمانه با قابلیت تنظیم از 2 تا 8 لیتر / صرفه جویی در مصرف آب / تحمل وزن استراکچر تا 400 کیلوگرم / 10 سال گارانتی و خدمات پس از فروش / دارای استاندارد اروپا .

فلاش تانک ایران - وال هنگ چشمی با پک کامل کلید

فلاش تانک ایران توکار مدل وال هنگ چشمی با پک کامل کلید
قیمت :
60,411,000 ریال

دارای تنوع رنگ در پنل های چشمي / قابلیت عملکرد به صورت چشمي با برق و باتری و دستي با دکمه / مناسب برای استفاده در شرایط شیوع بیماری های فراگیر / مناسب برای استفاده در اماکن عمومي و بیمارستان ها / جنس بدنه تانک HIGH RESISTANCE BL POLYETHYLENE / تانک یک تکه و بدون امکان نشتي / بدنه فوق باریک (ضخامت 8 CM ) / طراحي مدرن و مینیمال / فلوتر دیافراگمي بدون صدا / قابلیت تنظیم میزان ارتفاع شناور / تخلیه دو زمانه با قابلیت تنظیم از 2 تا 8 لیتر / صرفه جویي در مصرف آب / استراکچر مقاوم تا وزن 450 کیلوگرم / قابلیت تنظیم ارتفاع تا 40 سانتي متر / استاندارد EN 14055 اروپا.

Iran flush tank

فلاش تانک ایران

فلاش تانک توکارایران

فلاش تانک دکمه ای