فر بیمکث

فروشگاه اینترنتی ساختمون فر بیمکث درجه یک را با قیمت 17 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

فر بیمکث - MF0030

فر بیمکث برقی مدل MF0030
قیمت :
70,532,570 ریال

نوع کارکرد : برقی / ظرفیت : 70 لیتر / ابعاد : 58×59.4×59.2 سانتیمتر / دارای 8 برنامه پخت / توان : 2800 وات / دارای موتور و سیخ جوجه گردان / مجهز به تایمر / مجهز به شلف استیک پز(سینی توری) / دارای فن کانوکشن جهت یکنواخت کردن گرمای داخل فر / دارای فن خنک کننده / مجهز به شلف طبقات و سیستم روشنایی / امکان جابجا کردن سینی داخل فر در چند طبقه / صفحه کلید مکانیکی / دارای درب سه جداره / دارای دستگیره فلزی سینی / مجهز به ریل تلسکوپی جهت جابجایی آسان سینی ها در طبقات فر / دارای دو عدد سینی / دارای 25 ماه ضمانت.

فر بیمکث - MF0035

فر بیمکث برقی مدل MF0035
قیمت :
72,275,570 ریال

نوع کارکرد : برقی / ظرفیت : 70 لیتر / ابعاد : 58×59.4×59.2 سانتیمتر / دارای 8 برنامه پخت / توان : 2800 وات / دارای موتور و سیخ جوجه گردان / مجهز به تایمر / مجهز به شلف استیک پز(سینی توری) / دارای فن کانوکشن جهت یکنواخت کردن گرمای داخل فر / دارای فن خنک کننده / مجهز به شلف طبقات و سیستم روشنایی / امکان جابجا کردن سینی داخل فر در چند طبقه / صفحه کلید مکانیکی / دارای درب چهارجداره / دارای دستگیره فلزی سینی / مجهز به ریل تلسکوپی جهت جابجایی آسان سینی ها در طبقات فر / دارای دو عدد سینی / دارای 25 ماه ضمانت.

فر بیمکث - MF0036

فر بیمکث برقی مدل MF0036
قیمت :
74,267,570 ریال

نوع کارکرد : برقی / ظرفیت : 70 لیتر / ابعاد : 58×59.4×59.2 سانتیمتر / دارای 8 برنامه پخت / توان : 2800 وات / دارای موتور و سیخ جوجه گردان / مجهز به تایمر / مجهز به شلف استیک پز(سینی توری) / دارای فن کانوکشن جهت یکنواخت کردن گرمای داخل فر / دارای فن خنک کننده / مجهز به شلف طبقات و سیستم روشنایی / امکان جابجا کردن سینی داخل فر در چند طبقه / صفحه کلید مکانیکی / دارای درب چهارجداره / دارای دستگیره فلزی سینی / مجهز به ریل تلسکوپی جهت جابجایی آسان سینی ها در طبقات فر / دارای دو عدد سینی / دارای 25 ماه ضمانت.

فر بیمکث - MF0040

فر بیمکث برق و گاز مدل MF0040
قیمت :
80,575,570 ریال

نوع کارکرد : برق و گاز / ظرفیت : 70 لیتر / ابعاد : 58×59.4×59.2 سانتیمتر / دارای 2 برنامه پخت / مجهز به تایمر / دارای برنامه یخ زدایی / مجهز به شلف استیک پز(سینی توری) / توان : 2800 وات / دارای موتور و سیخ جوجه گردان / دارای گریل / دارای فن کانوکشن جهت یکنواخت کردن گرمای داخل فر / دارای فن خنک کننده / مجهز به شلف طبقات و سیستم روشنایی / امکان جابجا کردن سینی داخل فر در چند طبقه / صفحه کلید مکانیکی / دارای درب چهارجداره / دارای دستگیره فلزی سینی / مجهز به ریل تلسکوپی جهت جابجایی آسان سینی ها در طبقات فر / دارای دو عدد سینی / گرید انرژی A / دارای 25 ماه ضمانت.

فر بیمکث - MF0041

فر بیمکث برق و گاز مدل MF0041
قیمت :
83,563,570 ریال

نوع کارکرد : برق و گاز / ظرفیت : 70 لیتر / ابعاد : 58×59.4×59.2 سانتیمتر / دارای 2 برنامه پخت / دارای برنامه یخ زدایی / مجهز به شلف استیک پز(سینی توری) / توان : 2800 وات / مجهز به تایمر / دارای موتور و سیخ جوجه گردان / دارای گریل / دارای فن کانوکشن جهت یکنواخت کردن گرمای داخل فر / دارای فن خنک کننده / مجهز به شلف طبقات و سیستم روشنایی / امکان جابجا کردن سینی داخل فر در چند طبقه / صفحه کلید مکانیکی / دارای درب چهارجداره / دارای دستگیره فلزی سینی / مجهز به ریل تلسکوپی جهت جابجایی آسان سینی ها در طبقات فر / دارای دو عدد سینی / گرید انرژی A / دارای 25 ماه ضمانت.

فر بیمکث - MF0020

فر بیمکث برقی مدل MF0020
قیمت :
89,622,570 ریال

نوع کارکرد : برقی / ظرفیت : 70 لیتر / ابعاد : 58×59.4×59.2 سانتیمتر / دارای 13 برنامه پخت / مجهز به شلف استیک پز(سینی توری) / مجهز به سیستم پخت سریع / مجهز به حسگر پخت جهت مغزپخت شدن مواد غذایی / قابلیت برنامه ریزی زمان پخت / دارای برنامه یخ زدایی / توان : 2800 وات / دارای موتور و سیخ جوجه گردان / دارای فن کانوکشن جهت یکنواخت کردن گرمای داخل فر / دارای فن خنک کننده / مجهز به شلف طبقات و سیستم روشنایی / امکان جابجا کردن سینی داخل فر در چند طبقه / صفحه کلید لمسی / دارای درب چهارجداره / دارای دستگیره فلزی سینی / مجهز به گریل / دارای قفل کودک / مجهز به ریل تلسکوپی جهت جابجایی آسان سینی ها در طبقات فر / دارای دو عدد سینی / دارای 25 ماه ضمانت.

فر بیمکث - MF0046

فر بیمکث برق و گاز مدل MF0046
قیمت :
89,622,570 ریال

نوع کارکرد : برق و گاز / ظرفیت : 70 لیتر / ابعاد : 58×59.4×59.2 سانتیمتر / دارای 2 برنامه پخت / دارای برنامه یخ زدایی / مجهز به شلف استیک پز(سینی توری) / توان : 2800 وات / مجهز به تایمر / دارای موتور و سیخ جوجه گردان / دارای گریل / دارای فن کانوکشن جهت یکنواخت کردن گرمای داخل فر / دارای فن خنک کننده / مجهز به شلف طبقات و سیستم روشنایی / امکان جابجا کردن سینی داخل فر در چند طبقه / صفحه کلید مکانیکی / دارای درب چهارجداره / دارای دستگیره فلزی سینی / مجهز به ریل تلسکوپی جهت جابجایی آسان سینی ها در طبقات فر / دارای دو عدد سینی / گرید انرژی A / دارای 25 ماه ضمانت.

فر بیمکث - MF0022

فر بیمکث برقی مدل MF0022
قیمت :
91,614,570 ریال

نوع کارکرد : برقی / ظرفیت : 70 لیتر / ابعاد : 58×59.4×59.2 سانتیمتر / دارای 13 برنامه پخت / مجهز به شلف استیک پز(سینی توری) / مجهز به سیستم پخت سریع / مجهز به حسگر پخت جهت مغزپخت شدن مواد غذایی / قابلیت برنامه ریزی زمان پخت / دارای برنامه یخ زدایی / توان : 2800 وات / دارای موتور و سیخ جوجه گردان / دارای فن کانوکشن جهت یکنواخت کردن گرمای داخل فر / دارای فن خنک کننده / مجهز به شلف طبقات و سیستم روشنایی / امکان جابجا کردن سینی داخل فر در چند طبقه / صفحه کلید لمسی / دارای درب چهارجداره / دارای دستگیره فلزی سینی / مجهز به گریل / دارای قفل کودک / مجهز به ریل تلسکوپی جهت جابجایی آسان سینی ها در طبقات فر / دارای دو عدد سینی / دارای 25 ماه ضمانت.

فر بیمکث - MF0021

فر بیمکث برقی مدل MF0021
قیمت :
93,772,570 ریال

نوع کارکرد : برقی / ظرفیت : 70 لیتر / ابعاد : 58×59.4×59.2 سانتیمتر / دارای 13 برنامه پخت / مجهز به شلف استیک پز(سینی توری) / مجهز به سیستم پخت سریع / مجهز به حسگر پخت جهت مغزپخت شدن مواد غذایی / قابلیت برنامه ریزی زمان پخت / دارای برنامه یخ زدایی / توان : 2800 وات / دارای موتور و سیخ جوجه گردان / دارای فن کانوکشن جهت یکنواخت کردن گرمای داخل فر / دارای فن خنک کننده / مجهز به شلف طبقات و سیستم روشنایی / امکان جابجا کردن سینی داخل فر در چند طبقه / صفحه کلید لمسی / دارای درب چهارجداره / دارای دستگیره فلزی سینی / مجهز به گریل / دارای قفل کودک / مجهز به ریل تلسکوپی جهت جابجایی آسان سینی ها در طبقات فر / دارای دو عدد سینی / دارای 25 ماه ضمانت.

Bimax kitchen built-in oven

فر بیمکث

فر توکار بیمکث

خرید اینترنتی فر بیمکث

فر ایرانی

فر برقی بیمکث

فر برق و گاز بیمکث