ویژگی سینک های کن

فروشگاه اینترنتی ساختمون سینک ظرفشویی کن را با قیمت 18 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

- ضخامت ورق 0.8 میلیمتر

- بیش از 30 مدل در طرح ها و ابعاد مختلف

- عمق لگن سینک های فانتزی 20 سانتیمتر و عمق لگن سینک های نیمه فانتزی 17 سانتیمتر می باشد

- استفاده از ورق استنلس استیل 304

- 5 سال ضمانت

- استفاده از بست نگهدارنده پرسی

سینک کن - DSP45

سینک ظرفشویی کن کورین مدل DSP45
قیمت :
15,211,000 ریال

نوع نصب : کورین / ابعاد : 37 × 40 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / ضمانت : 2 سال.

سینک کن - DSS45

سینک ظرفشویی کن کورین مدل DSS45
قیمت :
15,211,000 ریال

نوع نصب : کورین / ابعاد : 37 × 40 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / ضمانت : 2 سال.

سینک کن - DMP45

سینک ظرفشویی کن کورین مدل DMP45
قیمت :
15,662,000 ریال

نوع نصب : کورین / ابعاد : 39 × 45 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / ضمانت : 2 سال.

سینک کن - DMS45

سینک ظرفشویی کن کورین مدل DMS45
قیمت :
15,662,000 ریال

نوع نصب : کورین / ابعاد : 39 × 45 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / ضمانت : 2 سال.

سینک کن - DLP45

سینک ظرفشویی کن کورین مدل DLP45
قیمت :
15,990,000 ریال

نوع نصب : کورین / ابعاد : 40 × 47 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / ضمانت : 2 سال.

سینک کن - DLS45

سینک ظرفشویی کن کورین مدل DLS45
قیمت :
15,990,000 ریال

نوع نصب : کورین / ابعاد : 40 × 47 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / ضمانت : 2 سال.

سینک کن - 2028

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 2028
قیمت :
16,072,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 2078

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 2078
قیمت :
16,072,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 438

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 438
قیمت :
17,794,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 122 سانتیمتر / عمق لگن : 19 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 437

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 437
قیمت :
17,794,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 122 سانتیمتر / عمق لگن : 19 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 439

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 439
قیمت :
17,794,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 122 سانتیمتر / عمق لگن : 19 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 440

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 440
قیمت :
17,794,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 122 سانتیمتر / عمق لگن : 19 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 7034

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 7034
قیمت :
21,402,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 101 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : ژل براق کننده / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 4030

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 4030
قیمت :
21,648,000 ریال

نوع نصب : توکار و کورین / ابعاد : 30 × 40 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 4040

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 4040
قیمت :
23,370,000 ریال

نوع نصب : توکار و کورین / ابعاد : 40 × 40 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 7033

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 7033
قیمت :
23,452,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 101 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 14 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 4050

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 4050
قیمت :
23,862,000 ریال

نوع نصب : توکار و کورین / ابعاد : 50 × 40 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - گارنت مشکی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل گارنت مشکی
قیمت :
24,682,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - انزو مشکی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل انزو مشکی
قیمت :
25,420,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 40 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 6050

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 6050
قیمت :
25,830,000 ریال

نوع نصب : توکار و کورین / ابعاد : 50 × 60 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 2 سال ضمانت.

سینک کن - سیترین کرم

سینک ظرفشویی کن توکار مدل سیترین کرم
قیمت :
25,830,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - آرون مشکی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل آرون مشکی
قیمت :
26,978,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 85 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8062P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8062P
قیمت :
27,880,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت.

سینک کن - 8052P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8052P
قیمت :
27,880,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8032P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8032P
قیمت :
27,880,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8022P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8022P
قیمت :
27,880,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8072P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8072P
قیمت :
27,880,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 2 سال ضمانت.

سینک کن - تیتانیت مشکی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل تیتانیت مشکی
قیمت :
28,290,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - توپاز سفید

سینک ظرفشویی کن توکار مدل توپاز سفید
قیمت :
29,192,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 9022P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9022P
قیمت :
30,012,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 9032P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9032P
قیمت :
30,012,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 9052P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9052P
قیمت :
30,012,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 9062P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9062P
قیمت :
30,012,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 9072P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9072P
قیمت :
30,012,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8031P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8031P
قیمت :
31,980,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8041P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8041P
قیمت :
31,980,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8041S

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8041S
قیمت :
32,308,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8031S

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8031S
قیمت :
32,308,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8061P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8061P
قیمت :
33,046,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - لورنزو مشکی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل لورنزو مشکی
قیمت :
33,292,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 74 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 8061S

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8061S
قیمت :
33,374,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 9031P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9031P
قیمت :
34,112,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 9041P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9041P
قیمت :
34,112,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 9041S

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9041S
قیمت :
34,440,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - 9031S

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 9031S
قیمت :
34,440,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 2 سال ضمانت.

سینک کن - انیگما مشکی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل انیگما مشکی
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - انیگما سفید

سینک ظرفشویی کن توکار مدل انیگما سفید
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - جاز قهوه ای

سینک ظرفشویی کن توکار مدل جاز قهوه ای
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - لوئیجی مشکی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل لوئیجی مشکی
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - پلو سفید

سینک ظرفشویی کن توکار مدل پلو سفید
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - سیمونه طوسی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل سیمونه طوسی
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 49.5 × 99 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - سیمونه مشکی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل سیمونه مشکی
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - تیپ تو مشکی

سینک ظرفشویی کن توکار مدل تیپ تو مشکی
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - تیپ تو سفید

سینک ظرفشویی کن توکار مدل تیپ تو سفید
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - تیپ تو کرم

سینک ظرفشویی کن توکار مدل تیپ تو کرم
قیمت :
36,572,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / دارای خاصیت ضد آب ، ضد شوک ، ضد خش ، ضد لک و آنتی باکتریال / 2 سال ضمانت.

سینک کن - CN74

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN74
قیمت :
59,696,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 74 سانتیمتر / عمق لگن : 25 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1.2 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / لوازم جانبی : جامایع ، سبد استیل ، آبچکان آلومینیومی / گارانتی : 2 سال.

سینک کن - CN83

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN83
قیمت :
63,960,000 ریال

نوع نصب : توکار و روکار / ابعاد : 44 × 74 سانتیمتر / عمق لگن : 24 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / گارانتی : 5 سال.

سینک کن - CN88

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN88
قیمت :
65,190,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 45 × 88 سانتیمتر / عمق لگن : 23 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1.2 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / گارانتی : 2 سال.

سینک کن - CN90

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN90
قیمت :
66,830,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / عمق لگن : 25 سانتیمتر / عمق لگن جداشونده : 15 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1.2 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / لوازم جانبی : جامایع ، سبد استیل ، آبچکان آلومینیومی ، لگن جداشونده استیل / گارانتی : 2 سال.

سینک کن - CN104

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN104
قیمت :
72,488,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 104 سانتیمتر / عمق لگن : 25 سانتیمتر / عمق لگن جداشونده : 15 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1.2 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / لوازم جانبی : جامایع ، سبد استیل ، آبچکان آلومینیومی ، لگن جداشونده استیل / گارانتی : 2 سال.

can kitchen stainless steel sink

سینک کن

سینک ظرفشویی کن

سینک روکار کن

سینک توکار کن

سینک شیشه ای کن

سینک زیر صفحه ای کن