سینک ظرفشویی فرامکو

فروشگاه اینترنتی ساختمون سینک ظرفشویی فرامکو درجه یک را با قیمت 5 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

سینک فرامکو - 18

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 18
قیمت :
21,280,000 ریال

مدل : 18 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل مات 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 32

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 32
قیمت :
21,280,000 ریال

مدل : 32 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل مات 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 20

سینک ظرفشویی فرامکو زیرصفحه ای مدل 20
قیمت :
22,800,000 ریال

مدل : 20 / نوع نصب : کورین / ابعاد : 50.6 × 41.2 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل مات 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 1

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 1
قیمت :
26,600,000 ریال

مدل : 1 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 49.2 × 97.2 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل مات 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت .

سینک فرامکو - 2

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 2
قیمت :
26,600,000 ریال

مدل : 2 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 48.8 × 77.8 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 522

سینک ظرفشویی فرامکو زیرصفحه ای مدل 522
قیمت :
27,075,000 ریال

مدل : 522 / نوع نصب : کورین / ابعاد : 40 × 34 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 41

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 41
قیمت :
27,075,000 ریال

مدل : 41 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 78 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 6

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 6
قیمت :
27,170,000 ریال

مدل : 6 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50.7 × 77.6 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 29

سینک ظرفشویی فرامکو روکار مدل 29
قیمت :
28,595,000 ریال

مدل : 29 / نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 31

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 31
قیمت :
28,595,000 ریال

مدل : 31 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 28

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 28
قیمت :
30,210,000 ریال

مدل : 28 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 46

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 46
قیمت :
31,825,000 ریال

مدل : 46 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 523

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 523
قیمت :
32,300,000 ریال

مدل : 523 / نوع نصب : کورین / ابعاد : 45 × 40 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 42

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 42
قیمت :
32,680,000 ریال

مدل : 42 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 78 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 27

سینک ظرفشویی فرامکو روکار مدل 27
قیمت :
33,250,000 ریال

مدل : 27 / نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 26

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 26
قیمت :
33,250,000 ریال

مدل : 26 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 43

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 43
قیمت :
34,295,000 ریال

مدل : 43 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 95 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 50

سینک ظرفشویی فرامکو روکار مدل 50
قیمت :
35,150,000 ریال

مدل : 50 / نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 23

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 23
قیمت :
35,150,000 ریال

مدل : 23 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 49

سینک ظرفشویی فرامکو روکار مدل 49
قیمت :
37,050,000 ریال

مدل : 49 / نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 45

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 45
قیمت :
37,050,000 ریال

مدل : 45 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 51

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 51
قیمت :
38,000,000 ریال

مدل : 51 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 502

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 502
قیمت :
63,650,000 ریال

مدل : 502 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 51 × 100 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

سینک فرامکو - 501

سینک ظرفشویی فرامکو توکار مدل 501
قیمت :
79,325,000 ریال

مدل : 501 / نوع نصب : توکار / ابعاد : 51 × 116 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / نوع ورق : استیل براق 304 ضدزنگ / 10 سال ضمانت.

Framco kitchen stainless steel sink

سینک فرامکو

سینک ظرفشویی فرامکو

سینک روکار فرامکو

سینک توکار فرامکو

سینک شیشه ای فرامکو

سینک زیر صفحه ای فرامکو