سینک ظرفشویی بیمکث

فروشگاه اینترنتی ساختمون سینک ظرفشویی بیمکث درجه یک را با قیمت 17 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

سینک بیمکث - 520

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 520
قیمت :
14,656,970 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 519

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 519
قیمت :
14,881,070 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 518

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 518
قیمت :
15,105,170 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 527

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 527
قیمت :
15,445,470 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 517

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 517
قیمت :
16,001,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 516

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 516
قیمت :
16,225,670 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 511

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 511
قیمت :
16,790,070 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 512

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 512
قیمت :
16,790,070 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 515

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 515
قیمت :
16,790,070 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 523

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 523
قیمت :
16,790,070 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37.5 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 510

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 510
قیمت :
16,897,970 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 513

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 513
قیمت :
16,897,970 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 514

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 514
قیمت :
16,897,970 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37 / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 522

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 522
قیمت :
16,897,970 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 37.5 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.6 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 521

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 521
قیمت :
17,686,470 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 35 × 41 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 524

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 524
قیمت :
17,686,470 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 525

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 525
قیمت :
17,686,470 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 910

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 910
قیمت :
22,309,570 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن بزرگ : 35 × 40 سانتیمتر / ابعاد لگن کوچک : 33 × 35 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 911

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 911
قیمت :
22,483,870 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / ابعاد لگن بزرگ : 35 × 40 سانتیمتر / ابعاد لگن کوچک : 33 × 35 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 912

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 912
قیمت :
22,591,770 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 35 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 920

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 920
قیمت :
22,591,770 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 35 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 726

سینک ظرفشویی بیمکث زیرصفحه ای مدل 726
قیمت :
22,807,570 ریال

نوع نصب : کورین / ابعاد : 44 × 42 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 921

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 921
قیمت :
22,990,170 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 35 × 43 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 923

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 923
قیمت :
23,986,170 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 35 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 19.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 924

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 924
قیمت :
23,986,170 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 35 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 914

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 914
قیمت :
24,367,970 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 35 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 919

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 919
قیمت :
24,367,970 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 35 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 720

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 720
قیمت :
24,384,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 44 × 50 سانتیمتر / ابعاد لگن : 38 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 0015

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 0015
قیمت :
25,131,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 85 سانتیمتر / جنس سینک : گرانیتی / عمق لگن : 20 سانتیمتر / مقاوم در برابر حرارت / ضدباکتری / رنگ بندی : سفید و مشکی / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 0017

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 0017
قیمت :
25,131,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 45 × 76 سانتیمتر / جنس سینک : گرانیتی / عمق لگن : 20 سانتیمتر / مقاوم در برابر حرارت / ضدباکتری / رنگ بندی : سفید و مشکی / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 724

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 724
قیمت :
31,024,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 922

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 922
قیمت :
31,190,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن بزرگ : 34 × 39 سانتیمتر / ابعاد لگن کوچک : 34 × 34 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 0014

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 0014
قیمت :
31,937,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / جنس سینک : گرانیتی / عمق لگن : 20 سانتیمتر / مقاوم در برابر حرارت / ضدباکتری / رنگ بندی : سفید و مشکی / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 001

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 001
قیمت :
33,929,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / جنس سینک : گرانیتی / عمق لگن : 20 سانتیمتر / مقاوم در برابر حرارت / ضدباکتری / رنگ بندی : سفید ، مشکی ، کرم ، طوسی ، سفید شنی / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 007

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 007
قیمت :
33,929,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / جنس سینک : گرانیتی / عمق لگن : 20 سانتیمتر / مقاوم در برابر حرارت / ضدباکتری / رنگ بندی : سفید ، مشکی ، کرم ، سفید شنی / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 0013

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 0013
قیمت :
33,929,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / جنس سینک : گرانیتی / عمق لگن : 20 سانتیمتر / مقاوم در برابر حرارت / ضدباکتری / رنگ بندی : سفید ، مشکی ، کرم ، طوسی / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 0018

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 0018
قیمت :
34,261,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 115 سانتیمتر / جنس سینک : گرانیتی / عمق لگن : 20 سانتیمتر / مقاوم در برابر حرارت / ضدباکتری / رنگ بندی : سفید ، مشکی ، کرم ، طوسی / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 740

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 740
قیمت :
34,344,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن بزرگ : 34 × 39 سانتیمتر / ابعاد لگن کوچک : 34 × 34 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 741

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 741
قیمت :
34,344,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن بزرگ : 34 × 39 سانتیمتر / ابعاد لگن کوچک : 34 × 34 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 742

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 742
قیمت :
34,344,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 34 × 39 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 721

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 721
قیمت :
34,427,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / ابعاد لگن : 38 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 725

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 725
قیمت :
35,921,570 ریال

نوع نصب : کورین / ابعاد : 44 × 84 سانتیمتر / ابعاد لگن : 38 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 722

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 722
قیمت :
37,747,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 85 سانتیمتر / ابعاد لگن : 38 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 812

سینک ظرفشویی بیمکث شیشه ای مدل 812
قیمت :
43,557,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 38 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، جامایع ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 812W

سینک ظرفشویی بیمکث شیشه ای مدل 812W
قیمت :
47,624,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 38 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، جامایع ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 0016

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 0016
قیمت :
50,280,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 61.5 × 86 سانتیمتر / جنس سینک : گرانیتی / عمق لگن : 18 سانتیمتر / مقاوم در برابر حرارت / ضدباکتری / رنگ بندی : سفید و مشکی / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 723

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 723
قیمت :
55,509,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / ابعاد لگن : 38 × 40 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی ، تخته گوشت و سبد / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 751

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 751
قیمت :
75,844,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 64 × 80 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

سینک بیمکث - 750

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 750
قیمت :
82,235,570 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 64 × 85.5 سانتیمتر / جنس سینک : استنلس استیل 304 / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / متعلقات جانبی : سیفون ظرفشویی / گارانتی : 25 ماه شرکت بیمکث.

Bimax kitchen stainless steel sink

سینک بیمکث

سینک ظرفشویی بیمکث

سینک روکار بیمکث

سینک توکار بیمکث

سینک شیشه ای بیمکث

سینک زیر صفحه ای بیمکث