ویژگی سینک های استیل البرز

فروشگاه اینترنتی ساختمون سینک ظرفشویی استیل البرز را با قیمت 19.5 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

- استفاده از ورق استنلس استیل

- بیش از 60 مدل سینک در طرح ها و ابعاد مختلف

- دارای لگن های الکتروپلیش شده در برخی از مدلها که این امر از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند

- دارای نوار آب بندی PU در سینک های توکار بدون نیاز به آب بندی اضافی

- اولین دارنده نشان استاندارد در ایران

- دارای عمق لگن 13 ، 16 ، 17 ، 18 و 21 سانتیمتر

- استفاده از بست های فلزی ایتالیایی جهت آب بندی مناسب کابینت

- ضخامت ورق سینک ها 0.5 ، 0.7 ، 0.8 میلیمتر

- دارای 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 165عرض50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 165عرض50
7,407,000 ریال
5,962,635 ریال

مدل : 165عرض50 / ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 16 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر / حجم لگن ها : 19 لیتر / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 165عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 165عرض60
7,745,000 ریال
6,234,725 ریال

مدل : 165عرض60 / ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 16 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر / حجم لگن ها : 19 لیتر / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 270عرض50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 270عرض50
10,195,000 ریال
8,206,975 ریال

مدل : 270عرض50 / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / حجم لگن ها : 28 لیتر / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 260عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 260عرض60
11,155,000 ریال
8,979,775 ریال

مدل : 260عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 12.8 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / حجم لگن ها : 28 لیتر / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 200

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 200
11,297,000 ریال
9,094,085 ریال

مدل : 200 / ابعاد : 52 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 13.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / حجم لگن ها : 28 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 215عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 215عرض60
11,438,000 ریال
9,207,590 ریال

مدل : 215عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 16 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / حجم لگن ها : 38 لیتر / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 214عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 214عرض60
11,438,000 ریال
9,207,590 ریال

مدل : 214عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 16 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / حجم لگن ها : 38 لیتر / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 270عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 270عرض60
11,781,000 ریال
9,483,705 ریال

مدل : 270عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / حجم لگن ها : 28 لیتر / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 270

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 270
12,264,000 ریال
9,872,520 ریال

مدل : 270 / ابعاد : 51 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 13.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / حجم لگن ها : 28 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 214

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 214
12,933,000 ریال
10,411,065 ریال

مدل : 214 / ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / حجم لگن ها : 41 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 215

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 215
12,933,000 ریال
10,411,065 ریال

مدل : 215 / ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / حجم لگن ها : 41 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 605

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 605
13,226,000 ریال
10,646,930 ریال

مدل : 605 / ابعاد : 50 × 63 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 26 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 810

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 810
13,226,000 ریال
10,646,930 ریال

مدل : 810 / ابعاد : 50 × 60 سانتیمتر / عمق لگن : 16.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 19 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 618

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 618
13,233,000 ریال
10,652,565 ریال

مدل : 618 / ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 21 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 618عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 618عرض60
13,888,000 ریال
11,179,840 ریال

مدل : 618عرض60 / ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن : 21 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 605عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 605عرض60
14,244,000 ریال
11,466,420 ریال

مدل : 605عرض60 / ابعاد : 60 × 65.6 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 26 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 711عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 711عرض60
14,244,000 ریال
11,466,420 ریال

مدل : 711عرض60 / ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن : 28 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 628

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 628
15,003,000 ریال
12,077,415 ریال

مدل : 628 / ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 42 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 930

سینک ظرفشویی استیل البرز زیرصفحه ای مدل 930
15,986,000 ریال
12,868,730 ریال

مدل : 930 / ابعاد : 47 × 41 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / حجم لگن ها : 28 لیتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 608

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 608
16,080,000 ریال
12,944,400 ریال

مدل : 608 / ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 26 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 510

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 510
16,237,000 ریال
13,070,785 ریال

مدل : 510 / ابعاد : 50 × 98.2 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 30 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 610

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 610
16,524,000 ریال
13,301,820 ریال

مدل : 610 / ابعاد : 51 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 26 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 608عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 608عرض60
16,880,000 ریال
13,588,400 ریال

مدل : 608عرض60 / ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 26 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 611

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 611
17,490,000 ریال
14,079,450 ریال

مدل : 611 / ابعاد : 51 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 39 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 610عرض50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 610عرض50
17,803,000 ریال
14,331,415 ریال

مدل : 610عرض50 / ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 23 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 610عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 610عرض60
17,803,000 ریال
14,331,415 ریال

مدل : 610عرض60 / ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 26 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 612عرض50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 612عرض50
17,908,000 ریال
14,415,940 ریال

مدل : 612عرض50 / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن : 36 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 614New

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 614New
17,917,000 ریال
14,423,185 ریال

مدل : 614New / ابعاد : 52 × 117 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 39 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 725

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 725
18,134,000 ریال
14,597,870 ریال

مدل : 725 / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 50 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 611عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 611عرض60
18,586,000 ریال
14,961,730 ریال

مدل : 611عرض60 / ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 39 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 733

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 733
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 733 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 734

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 734
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 734 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 735

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 735
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 735 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 736

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 736
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 736 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 737

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 737
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 737 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 761

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 761
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 761 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 762

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 762
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 762 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 763

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 763
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 763 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 764

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 764
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 764 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 765

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 765
19,109,000 ریال
15,382,745 ریال

مدل : 765 / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 614عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 614عرض60
19,427,000 ریال
15,638,735 ریال

مدل : 614عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن : 39 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 725عرض50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 725عرض50
19,489,000 ریال
15,688,645 ریال

مدل : 725عرض50 / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 36 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 540

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 540
19,565,000 ریال
15,749,825 ریال

مدل : 540 / ابعاد : 83 × 83 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 50 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 725عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 725عرض60
19,595,000 ریال
15,773,975 ریال

مدل : 725عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 50 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 736عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 736عرض60
20,326,000 ریال
16,362,430 ریال

مدل : 736عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 735عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 735عرض60
20,326,000 ریال
16,362,430 ریال

مدل : 735عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 734عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 734عرض60
20,326,000 ریال
16,362,430 ریال

مدل : 734عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 761عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 761عرض60
20,326,000 ریال
16,362,430 ریال

مدل : 761عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 762عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 762عرض60
20,326,000 ریال
16,362,430 ریال

مدل : 762عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 763عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 763عرض60
20,326,000 ریال
16,362,430 ریال

مدل : 763عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 764عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 764عرض60
20,326,000 ریال
16,362,430 ریال

مدل : 764عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 765عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 765عرض60
20,326,000 ریال
16,362,430 ریال

مدل : 765عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 530

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 530
20,326,000 ریال
16,362,430 ریال

مدل : 530 / ابعاد : 50 × 132.5 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 55 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 816

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 816
21,326,000 ریال
17,167,430 ریال

مدل : 816 / ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 812

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 812
21,590,000 ریال
17,379,950 ریال

مدل : 812 / ابعاد : 52 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 813

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 813
21,590,000 ریال
17,379,950 ریال

مدل : 813 / ابعاد : 52 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 530عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 530عرض60
21,846,000 ریال
17,586,030 ریال

مدل : 530عرض60 / ابعاد : 60 × 140 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 55 لیتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 812عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 812عرض60
23,099,000 ریال
18,594,695 ریال

مدل : 812عرض60 / ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 813عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 813عرض60
23,099,000 ریال
18,594,695 ریال

مدل : 813عرض60 / ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 935

سینک ظرفشویی استیل البرز زیرصفحه ای مدل 935
23,598,000 ریال
18,996,390 ریال

مدل : 935 / ابعاد : 47 × 79.5 سانتیمتر / عمق لگن : 20.5 سانتیمتر / حجم لگن ها : 56 لیتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 814

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 814
24,877,000 ریال
20,025,985 ریال

مدل : 814 / ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 815

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 815
24,877,000 ریال
20,025,985 ریال

مدل : 815 / ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 814عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 814عرض60
26,381,000 ریال
21,236,705 ریال

مدل : 814عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 815عرض60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 815عرض60
26,381,000 ریال
21,236,705 ریال

مدل : 815عرض60 / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - 905

سینک ظرفشویی استیل البرز زیرصفحه ای مدل 905
31,711,000 ریال
25,527,355 ریال

مدل : 905 / ابعاد : 55 × 83.5 سانتیمتر / عمق لگن : 23.5 سانتیمتر / حجم لگن ها : 72 لیتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش و تخته برش / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - کریستال

سینک ظرفشویی استیل البرز شیشه ای مدل کریستال
39,378,000 ریال
31,699,290 ریال

مدل : کریستال / ابعاد : 53 × 123 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

سینک ظرفشویی استیل البرز - کریستال سفید

سینک ظرفشویی استیل البرز شیشه ای مدل کریستال سفید
42,559,000 ریال
34,259,995 ریال

مدل : کریستال سفید / ابعاد : 53 × 123 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / حجم لگن ها : 45 لیتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / لگن های سینک الکتروپلیش شده است که از رشد و نمو باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند / دارای نوار آب بندی می باشد که از نفوذ آب به داخل کابینت متصل به سینک جلوگیری می کند / 10 سال ضمانت.

SteelAlborz kitchen stainless steel sink

سینک استیل البرز

سینک ظرفشویی استیل البرز

سینک روکار استیل البرز

سینک توکار استیل البرز

سینک شیشه ای استیل البرز

سینک زیر صفحه ای استیل البرز