سنگ روشویی پارس سرام

فروشگاه اینترنتی ساختمون سنگ روشویی پارس سرام درجه یک را با قیمت 17 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

سنگ روشویی پارس سرام - السا70

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  السا70
قیمت :
استعلام روز

طول : 700 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 165 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - رونیکا50

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  رونیکا50
قیمت :
استعلام روز

طول : 480 میلیمتر / عرض : 345 میلیمتر / ارتفاع : 160 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - تانیا45

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  تانیا45
قیمت :
استعلام روز

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.

ParsCeram wash basin cabinet

سنگ روشویی پارس سرام

سنگ کابینتپارس سرام

روشویی