روشویی گلسار فارس

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی گلسار فارس درجه یک را با قیمت 25 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی گلسار فارس - آکوا درجه یک

روشویی گلسار فارس پایه دار مدل آکوا درجه یک
قیمت :
3,000,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس - آکوا نیم پایه درجه یک

روشویی گلسار فارس پایه دار مدل آکوا نیم پایه درجه یک
قیمت :
4,515,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس - پارمیس درجه یک

روشویی گلسار فارس پایه دار مدل پارمیس درجه یک
قیمت :
5,355,000 ریال

طول : 605 میلیمتر / عرض : 465 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس - آیسان درجه یک

روشویی گلسار فارس پایه دار مدل آیسان درجه یک
قیمت :
5,355,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس - الیت درجه یک

روشویی گلسار فارس پایه دار مدل الیت درجه یک
قیمت :
5,355,000 ریال

طول : 605 میلیمتر / عرض : 465 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس - مارانتا درجه یک

روشویی گلسار فارس پایه دار مدل مارانتا درجه یک
قیمت :
5,557,500 ریال

طول : 605 میلیمتر / عرض : 465 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس - الگانت درجه یک

روشویی گلسار فارس پایه دار مدل الگانت درجه یک
قیمت :
10,500,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر.

روشویی گلسار فارس - گلوری درجه یک

روشویی گلسار فارس پایه دار مدل گلوری درجه یک
قیمت :
10,500,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر.

Golsar basin cabinet

کابینتی روشویی گلسار فارس

روشویی کابینت دارگلسار فارس

روشویی سنگی