روشویی چینی کرد

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی چینی کرد درجه یک را با قیمت 23 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی چینی کرد - کاملیا 45 درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل کاملیا 45 درجه1
قیمت :
5,070,450 ریال

عرض : 450-570-630 میلیمتر / عمق : 375-445-505 میلیمتر / ارتفاع : 850-880-895 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - آرین 57 درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل آرین 57 درجه1
قیمت :
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - فلوریا درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل فلوریا درجه1
قیمت :
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - ورونیا درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل ورونیا درجه1
قیمت :
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - آزالیا درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل آزالیا درجه1
قیمت :
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - دیسی درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل دیسی درجه1
قیمت :
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - ژاسمین درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل ژاسمین درجه1
قیمت :
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - لاندیس درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل لاندیس درجه1
قیمت :
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - مونیکا درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل مونیکا درجه1
قیمت :
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - ویولا درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل ویولا درجه1
قیمت :
5,771,150 ریال

عرض : 590 میلیمتر / عمق : 447 میلیمتر / ارتفاع : 885 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - دافنه 56 درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل دافنه 56 درجه1
قیمت :
7,261,100 ریال

عرض : 555-620 میلیمتر / عمق : 405-480 میلیمتر / ارتفاع : 830-855 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - کانسپت نیم پایه درجه1

روشویی چینی کرد نیم پایه مدل کانسپت نیم پایه درجه1
قیمت :
8,304,450 ریال

عرض : 405 میلیمتر / عمق : 525 میلیمتر / ارتفاع : 455 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - آرتا پایه دار درجه1

روشویی چینی کرد پایه دار مدل آرتا پایه دار درجه1
قیمت :
8,749,510 ریال

عرض : 520 میلیمتر / عمق : 465 میلیمتر / ارتفاع : 400 میلیمتر .

روشویی چینی کرد - آرتا نیم پایه درجه1

روشویی چینی کرد نیم پایه مدل آرتا نیم پایه درجه1
قیمت :
8,749,510 ریال

عرض : 520 میلیمتر / عمق : 465 میلیمتر / ارتفاع : 400 میلیمتر .

ChiniCord basin cabinet

کابینتی روشویی چینی کرد

روشویی کابینت دارچینی کرد

روشویی سنگی