روشویی پارس سرام

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی پارس سرام درجه یک را با قیمت 17 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی پارس سرام - گلنار35

روشویی پارس سرام پایه دار مدل گلنار35
قیمت :
2,075,000 ریال

طول : 35.5 سانتیمتر / عرض : 30.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - سحر کنج

روشویی پارس سرام پایه دار مدل سحر کنج
قیمت :
2,290,800 ریال

طول : 39 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - نسیم38

روشویی پارس سرام پایه دار مدل نسیم38
قیمت :
2,290,800 ریال

طول : 38 سانتیمتر / عرض : 32.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - گلنار45

روشویی پارس سرام پایه دار مدل گلنار45
قیمت :
2,539,800 ریال

طول : 46 سانتیمتر / عرض : 36.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - گلنار50

روشویی پارس سرام پایه دار مدل گلنار50
قیمت :
3,104,200 ریال

طول : 52 سانتیمتر / عرض : 41.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - دیاموند کنج

روشویی پارس سرام پایه دار مدل دیاموند کنج
قیمت :
3,336,600 ریال

طول : 45 سانتیمتر / عرض : 45 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - آیرین55

روشویی پارس سرام پایه دار مدل آیرین55
قیمت :
3,444,500 ریال

طول : 55 سانتیمتر / عرض : 44 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - تانیا60

روشویی پارس سرام پایه دار مدل تانیا60
قیمت :
3,693,500 ریال

طول : 53 سانتیمتر / عرض : 42 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - ترنادو58

روشویی پارس سرام پایه دار مدل ترنادو58
قیمت :
4,233,000 ریال

طول : 42 سانتیمتر / عرض : 35 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - دیاموند60

روشویی پارس سرام پایه دار مدل دیاموند60
قیمت :
4,316,000 ریال

طول : 57 سانتیمتر / عرض : 48.5 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - تونی نیم پایه

روشویی پارس سرام پایه دار مدل تونی نیم پایه
قیمت :
7,752,200 ریال

طول : 63 سانتیمتر / عرض : 48 سانتیمتر.

روشویی پارس سرام - ریما نیم پایه

روشویی پارس سرام پایه دار مدل ریما نیم پایه
قیمت :
8,524,100 ریال

طول : 60 سانتیمتر / عرض : 52 سانتیمتر.

ParsCeram basin cabinet

کابینتی روشویی پارس سرام

روشویی کابینت دارپارس سرام

روشویی سنگی