روشویی مروارید

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی مروارید درجه یک را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی مروارید - مروارید

روشویی مروارید پایه دار مدل مروارید
قیمت :
4,352,000 ریال

طول : 448 میلیمتر / عرض : 357 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - ویستا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل ویستا درجه 1
قیمت :
5,066,000 ریال

طول : 448 میلیمتر / عرض : 357 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - دیانا کنج درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل دیانا کنج درجه 1
قیمت :
5,346,500 ریال

طول : 470 میلیمتر / عرض : 482 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - دیانا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل دیانا درجه 1
قیمت :
6,188,000 ریال

طول : 547 میلیمتر / عرض : 413 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - کلاسیک درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل کلاسیک درجه 1
قیمت :
6,655,500 ریال

طول : 537-660-860 میلیمتر / عرض : 436-493-620 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - الگانت

روشویی مروارید پایه دار مدل الگانت
قیمت :
6,842,500 ریال

طول : 540 میلیمتر / عرض : 357 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - گلوریا

روشویی مروارید پایه دار مدل گلوریا
قیمت :
7,123,000 ریال

طول : 448 میلیمتر / عرض : 357 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - مرجان درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل مرجان درجه 1
قیمت :
7,157,000 ریال

طول : 452-602 میلیمتر / عرض : 314-465 میلیمتر / ارتفاع : 850-861 میلیمتر.

روشویی مروارید - پارمیدا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل پارمیدا درجه 1
قیمت :
7,216,500 ریال

طول : 596 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - رویال نیم پایه درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل رویال نیم پایه درجه 1
قیمت :
7,310,000 ریال

طول : 670 میلیمتر / عرض : 477 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - موندیال درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل موندیال درجه 1
قیمت :
7,446,000 ریال

طول : 619 میلیمتر / عرض : 493 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - رویال درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل رویال درجه 1
قیمت :
8,177,000 ریال

طول : 670 میلیمتر / عرض : 477 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - کاتیا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل کاتیا درجه 1
قیمت :
8,313,000 ریال

طول : 672 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - کاپریس درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل کاپریس درجه 1
قیمت :
9,273,500 ریال

طول : 530 میلیمتر / عرض : 403 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - کاتیا نیم پایه درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل کاتیا نیم پایه درجه 1
قیمت :
9,554,000 ریال

طول : 672 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - سیلویا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل سیلویا درجه 1
قیمت :
11,466,500 ریال

طول : 598 میلیمتر / عرض : 484 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر.

روشویی مروارید - مگا درجه 1

روشویی مروارید پایه دار مدل مگا درجه 1
قیمت :
17,204,000 ریال

طول : 480 میلیمتر / عرض : 455 میلیمتر / ارتفاع : 610 میلیمتر.

Morvarid basin cabinet

کابینتی روشویی مروارید

روشویی کابینت دارمروارید

روشویی سنگی