روشویی آرمیتاژ

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی آرمیتاژ درجه یک را با قیمت 23 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی آرمیتاژ - آمیکا40

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل آمیکا40
قیمت :
2,793,560 ریال

طول : 400-490-553-615 میلیمتر / عرض : 345-430-462-523 میلیمتر / ارتفاع : 800-830-850 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آریا60

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل آریا60
قیمت :
3,129,280 ریال

طول : 485-570 میلیمتر / عرض : 420-510 میلیمتر / ارتفاع : 815-885 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - نسترن50

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل نسترن50
قیمت :
3,202,430 ریال

طول : 490-580 میلیمتر / عرض : 420-490 میلیمتر / ارتفاع : 810-855 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آپادانا55

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل آپادانا55
قیمت :
3,346,420 ریال

طول : 555-615 میلیمتر / عرض : 450-475 میلیمتر / ارتفاع : 820-830 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آدنیس55

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل آدنیس55
قیمت :
3,391,850 ریال

طول : 540-660 میلیمتر / عرض : 430-485 میلیمتر / ارتفاع : 845-910 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - اورانوس53

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل اورانوس53
قیمت :
3,773,000 ریال

طول : 530-640-685 میلیمتر / عرض : 435-495-540 میلیمتر / ارتفاع : 870-910-940 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - رویال68

روشویی آرمیتاژ پایه دار مدل رویال68
قیمت :
6,066,060 ریال

طول : 550-680 میلیمتر / عرض : 440-510 میلیمتر / ارتفاع : 870-920 میلیمتر.

Armitage basin cabinet

کابینتی روشویی آرمیتاژ

روشویی کابینت دارآرمیتاژ

روشویی سنگی