روشویی آرمیتاژ

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی آرمیتاژ درجه یک را با قیمت 23 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی آرمیتاژ - آمیکا40

روشویی آرمیتاژ پایه دار  مدل  آمیکا40
قیمت :
3,320,240 ریال

طول : 400-490-553-615 میلیمتر / عرض : 345-430-462-523 میلیمتر / ارتفاع : 800-830-850 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آمیکا60

روشویی آرمیتاژ پایه دار  مدل  آمیکا60
قیمت :
3,850,770 ریال

طول : 490-580 میلیمتر / عرض : 420-490 میلیمتر / ارتفاع : 810-855 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آمیکا50

روشویی آرمیتاژ پایه دار  مدل  آمیکا50
قیمت :
4,000,150 ریال

طول : 555-615 میلیمتر / عرض : 450-475 میلیمتر / ارتفاع : 820-830 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - کاسپین53

روشویی آرمیتاژ پایه دار  مدل  کاسپین53
قیمت :
5,942,860 ریال

طول : 530-640-685 میلیمتر / عرض : 435-495-540 میلیمتر / ارتفاع : 870-910-940 میلیمتر.

روشویی آرمیتاژ - آمیکا55

روشویی آرمیتاژ پایه دار  مدل  آمیکا55
قیمت :
6,803,720 ریال

طول : 550-680 میلیمتر / عرض : 440-510 میلیمتر / ارتفاع : 870-920 میلیمتر.

Armitage basin cabinet

کابینتی روشویی آرمیتاژ

روشویی کابینت دارآرمیتاژ

روشویی سنگی