روشویی کابینتی کوچک

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی کوچک درجه یک را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی کوچک - S1700

روشویی کابینتی کوچک دیواری  مدل  S1700
قیمت :
20,340,000 ریال

عمق کابینت : 26 سانتیمتر / طول کابینت : 47 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - S1900

روشویی کابینتی کوچک دیواری  مدل  S1900
قیمت :
20,340,000 ریال

عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - S100

روشویی کابینتی کوچک دیواری  مدل  S100
قیمت :
47,430,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - S600

روشویی کابینتی کوچک دیواری  مدل  S600
قیمت :
52,650,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 51 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی کوچک - S200

روشویی کابینتی کوچک دیواری  مدل  S200
قیمت :
55,440,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

basin cabinet

روشویی کابینتی کوچک

روشویی کابینت دارکوچک

روشویی سنگی