نصب توالت فرنگی ، نصب شیرآلات بهداشتی ، نصب رادیاتور

مجموعه سرویسکار آنلاین در زمینه نصب لوازم لوکس بهداشتی ساختمان اعم از شیرآلات بهداشتی ، توالت فرنگی ، روشویی کابینتی ، فلاش تانک ، رادیاتور ، حوله خشک کن و دیگر تجهیزات بهداشتی ساختمان فعالیت خود را در سال 1397 با بهره گیری از متخصصین با تجربه در این زمینه شروع نموده است. هزینه تمام شده بسیار مناسب ، استفاده از متخصصین با تجربه ، منطقه بندی محدوده نصب ، سرویس دهی سریع از ویژگی های خاص سرویسکار آنلاین می باشد که به مشتریان گرامی این اطمینان را می دهد که انجام کارهای خود را به ما بسپارند.

روشویی کابینتی کلاسیک مدل H618

روشویی کابینتی دیواری مدل H618

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل H617

روشویی کابینتی دیواری مدل H617

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل H612

روشویی کابینتی دیواری مدل H612

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 41.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل H507

روشویی کابینتی دیواری مدل H507

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل H617G

روشویی کابینتی دیواری مدل H617G

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 74 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل H803

روشویی کابینتی دیواری مدل H803

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل آرال کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل آرال کلاسیک

10,690,000 ریال
9,621,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل رزا کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل رزا کلاسیک

13,520,000 ریال
12,168,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 72 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل فلورا کلاسیک زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل فلورا کلاسیک زمینی

13,775,000 ریال
12,397,500 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 77 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل درنا کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل درنا کلاسیک

13,775,000 ریال
12,397,500 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل الیو کلاسیک زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل الیو کلاسیک زمینی

14,290,000 ریال
12,861,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 66 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل پانیذ

روشویی کابینتی دیواری مدل پانیذ

14,700,000 ریال
13,230,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 66 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل لیندا کلاسیک 2

روشویی کابینتی دیواری مدل لیندا کلاسیک 2

14,985,000 ریال
13,486,500 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل هلیدا

روشویی کابینتی دیواری مدل هلیدا

15,310,000 ریال
13,779,000 ریال

عمق کابینت : 80 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل آیسو

روشویی کابینتی دیواری مدل آیسو

15,785,000 ریال
14,206,500 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 73 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل آیلین کرم

روشویی کابینتی دیواری مدل آیلین کرم

16,230,000 ریال
14,607,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل آسپن کلاسیک زمینی

روشویی کابینتی دیواری مدل آسپن کلاسیک زمینی

16,265,000 ریال
14,638,500 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 68 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل گراویتی کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل گراویتی کلاسیک

16,385,000 ریال
14,746,500 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 84 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل اهورا مشکی

روشویی کابینتی دیواری مدل اهورا مشکی

16,415,000 ریال
14,773,500 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل آنجلا کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل آنجلا کلاسیک

16,835,000 ریال
15,151,500 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل اهورا سفید

روشویی کابینتی دیواری مدل اهورا سفید

16,835,000 ریال
15,151,500 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل araminta

روشویی کابینتی دیواری مدل araminta

17,500,000 ریال
15,750,000 ریال

عمق کابینت : 55 سانتیمتر / طول کابینت : 87 سانتیمتر / طول آینه : 110 سانتیمتر / عرض آینه : 63 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل اپال کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل اپال کلاسیک

17,590,000 ریال
15,831,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 77 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل آنیتا کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل آنیتا کلاسیک

17,990,000 ریال
16,191,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل رومکس کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل رومکس کلاسیک

18,610,000 ریال
16,749,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل فیتو

روشویی کابینتی دیواری مدل فیتو

20,860,000 ریال
18,774,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 105 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل venus

روشویی کابینتی دیواری مدل venus

22,180,000 ریال
19,962,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 82 سانتیمتر / عرض آینه : 64 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل الگا کلاسیک

روشویی کابینتی دیواری مدل الگا کلاسیک

22,235,000 ریال
20,011,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل لاتر

روشویی کابینتی دیواری مدل لاتر

23,550,000 ریال
21,195,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل آریا

روشویی کابینتی دیواری مدل آریا

24,570,000 ریال
22,113,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل romans

روشویی کابینتی دیواری مدل romans

25,100,000 ریال
22,590,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل زرین

روشویی کابینتی دیواری مدل زرین

25,710,000 ریال
23,139,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل صدف

روشویی کابینتی دیواری مدل صدف

26,120,000 ریال
23,508,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل بیوتی

روشویی کابینتی دیواری مدل بیوتی

26,120,000 ریال
23,508,000 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل belony

روشویی کابینتی دیواری مدل belony

27,000,000 ریال
24,300,000 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 114 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل سنترال

روشویی کابینتی دیواری مدل سنترال

27,350,000 ریال
24,615,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل اسمارت

روشویی کابینتی دیواری مدل اسمارت

28,910,000 ریال
26,019,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 97 سانتیمتر / طول آینه : 96 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل lucas

روشویی کابینتی دیواری مدل lucas

29,650,000 ریال
26,685,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل florance

روشویی کابینتی دیواری مدل florance

31,000,000 ریال
27,900,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 92 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی کلاسیک مدل تورنادو

روشویی کابینتی دیواری مدل تورنادو

32,065,000 ریال
28,858,500 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 95 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

basin cabinet

روشویی کابینتی کلاسیک

روشویی کابینت دارکلاسیک

روشویی سنگی