نصب توالت فرنگی ، نصب شیرآلات بهداشتی ، نصب رادیاتور

مجموعه سرویسکار آنلاین در زمینه نصب لوازم لوکس بهداشتی ساختمان اعم از شیرآلات بهداشتی ، توالت فرنگی ، روشویی کابینتی ، فلاش تانک ، رادیاتور ، حوله خشک کن و دیگر تجهیزات بهداشتی ساختمان فعالیت خود را در سال 1397 با بهره گیری از متخصصین با تجربه در این زمینه شروع نموده است. هزینه تمام شده بسیار مناسب ، استفاده از متخصصین با تجربه ، منطقه بندی محدوده نصب ، سرویس دهی سریع از ویژگی های خاص سرویسکار آنلاین می باشد که به مشتریان گرامی این اطمینان را می دهد که انجام کارهای خود را به ما بسپارند.

روشویی کابینتی مدرن مدل kenzo

روشویی کابینتی دیواری مدل kenzo

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20.5 سانتیمتر / طول باکس : 55.5 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل elena

روشویی کابینتی دیواری مدل elena

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 54.5 سانتیمتر / طول کابینت : 102 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD6012

روشویی کابینتی دیواری مدل HD6012

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD6008

روشویی کابینتی دیواری مدل HD6008

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 41.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD6004

روشویی کابینتی دیواری مدل HD6004

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 22 سانتیمتر / طول باکس : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل H506

روشویی کابینتی دیواری مدل H506

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 46.5 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل H402

روشویی کابینتی دیواری مدل H402

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD6011

روشویی کابینتی دیواری مدل HD6011

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 62.5 سانتیمتر / طول آینه : 83 سانتیمتر / عرض آینه : 79 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD7002

روشویی کابینتی دیواری مدل HD7002

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD8004B

روشویی کابینتی دیواری مدل HD8004B

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD6015

روشویی کابینتی دیواری مدل HD6015

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD6005

روشویی کابینتی دیواری مدل HD6005

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 68.5 سانتیمتر / عرض آینه : 48.5 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 68 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD8004W

روشویی کابینتی دیواری مدل HD8004W

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD6016

روشویی کابینتی دیواری مدل HD6016

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD6014

روشویی کابینتی دیواری مدل HD6014

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD6000

روشویی کابینتی دیواری مدل HD6000

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 185 سانتیمتر / عرض آینه : 85 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل HD7009

روشویی کابینتی دیواری مدل HD7009

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل Virgin600

روشویی کابینتی دیواری مدل Virgin600

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل Queen600

روشویی کابینتی دیواری مدل Queen600

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل Prince

روشویی کابینتی دیواری مدل Prince

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل Leon800

روشویی کابینتی دیواری مدل Leon800

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل Leon600

روشویی کابینتی دیواری مدل Leon600

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل Gino

روشویی کابینتی دیواری مدل Gino

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 67 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV6000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV6000

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV3065

روشویی کابینتی دیواری مدل PV3065

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 57 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV308

روشویی کابینتی دیواری مدل PV308

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 65 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV301

روشویی کابینتی دیواری مدل PV301

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 76 سانتیمتر / عرض آینه : 54.5 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV207

روشویی کابینتی دیواری مدل PV207

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV1000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV1000

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 56 سانتیمتر / طول آینه : 105 سانتیمتر / عرض آینه : 56 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV5050

روشویی کابینتی دیواری مدل PV5050

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 37.5 سانتیمتر / طول کابینت : 41 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 41 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV760

روشویی کابینتی دیواری مدل PV760

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 61 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV060

روشویی کابینتی دیواری مدل PV060

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 43.5 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV707

روشویی کابینتی دیواری مدل PV707

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل monica1200

روشویی کابینتی دیواری مدل monica1200

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 120 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV1100

روشویی کابینتی دیواری مدل PV1100

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 101 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV217

روشویی کابینتی دیواری مدل PV217

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV750

روشویی کابینتی دیواری مدل PV750

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 76 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل sezar600

روشویی کابینتی دیواری مدل sezar600

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 61.5 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل sezar800

روشویی کابینتی دیواری مدل sezar800

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 98 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل sezar900

روشویی کابینتی دیواری مدل sezar900

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 46.5 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV3000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV3000

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل PV2000

روشویی کابینتی دیواری مدل PV2000

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 28 سانتیمتر / طول باکس : 120 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل alfa

روشویی کابینتی دیواری مدل alfa

13,000,000 ریال
11,700,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل AF22

روشویی کابینتی دیواری مدل AF22

13,150,000 ریال
11,835,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل رومکس دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل رومکس دیواری

13,165,000 ریال
11,848,500 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل vensa

روشویی کابینتی دیواری مدل vensa

13,200,000 ریال
11,880,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 54 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل آسپن کلاسیک دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل آسپن کلاسیک دیواری

13,340,000 ریال
12,006,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 68 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل ویانا توپی

روشویی کابینتی دیواری مدل ویانا توپی

13,570,000 ریال
12,213,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل AF25

روشویی کابینتی دیواری مدل AF25

13,650,000 ریال
12,285,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 69 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل الیو کلاسیک دیواری

روشویی کابینتی دیواری مدل الیو کلاسیک دیواری

13,980,000 ریال
12,582,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 66 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل casper

روشویی کابینتی دیواری مدل casper

14,000,000 ریال
12,600,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 73 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل rita

روشویی کابینتی دیواری مدل rita

14,200,000 ریال
12,780,000 ریال

عمق کابینت : 41.5 سانتیمتر / طول کابینت : 41 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل آرالیا ماهگونی

روشویی کابینتی دیواری مدل آرالیا ماهگونی

14,200,000 ریال
12,780,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل emma

روشویی کابینتی دیواری مدل emma

14,600,000 ریال
13,140,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل ariana

روشویی کابینتی دیواری مدل ariana

14,900,000 ریال
13,410,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 42 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل آنجلا حصیری

روشویی کابینتی دیواری مدل آنجلا حصیری

14,910,000 ریال
13,419,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل رژان

روشویی کابینتی دیواری مدل رژان

14,965,000 ریال
13,468,500 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل verona

روشویی کابینتی دیواری مدل verona

15,000,000 ریال
13,500,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل الدورادو سفید جدید

روشویی کابینتی دیواری مدل الدورادو سفید جدید

15,195,000 ریال
13,675,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل eliza

روشویی کابینتی دیواری مدل eliza

15,200,000 ریال
13,680,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل ID1000

روشویی کابینتی دیواری مدل ID1000

15,360,000 ریال
13,824,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل sky

روشویی کابینتی دیواری مدل sky

15,550,000 ریال
13,995,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل الدورادو لایت

روشویی کابینتی دیواری مدل الدورادو لایت

15,620,000 ریال
14,058,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل ruby

روشویی کابینتی دیواری مدل ruby

15,650,000 ریال
14,085,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل clara

روشویی کابینتی دیواری مدل clara

15,720,000 ریال
14,148,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل dior

روشویی کابینتی دیواری مدل dior

16,400,000 ریال
14,760,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 85.5 سانتیمتر / عرض آینه : 47 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل versay

روشویی کابینتی دیواری مدل versay

16,400,000 ریال
14,760,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 125 سانتیمتر / طول آینه : 110 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل الدورادو مشکی

روشویی کابینتی دیواری مدل الدورادو مشکی

16,430,000 ریال
14,787,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل الدورادو سفید

روشویی کابینتی دیواری مدل الدورادو سفید

16,640,000 ریال
14,976,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل hermes

روشویی کابینتی دیواری مدل hermes

16,650,000 ریال
14,985,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 61 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل پرنیان

روشویی کابینتی دیواری مدل پرنیان

16,665,000 ریال
14,998,500 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 95 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل مهتاب

روشویی کابینتی دیواری مدل مهتاب

16,675,000 ریال
15,007,500 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 23 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل مینیاتور

روشویی کابینتی دیواری مدل مینیاتور

16,705,000 ریال
15,034,500 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل kine

روشویی کابینتی دیواری مدل kine

16,900,000 ریال
15,210,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل سناتور طلایی

روشویی کابینتی دیواری مدل سناتور طلایی

17,550,000 ریال
15,795,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل calara پایه دار

روشویی کابینتی دیواری مدل calara پایه دار

17,650,000 ریال
15,885,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل خورشید

روشویی کابینتی دیواری مدل خورشید

18,335,000 ریال
16,501,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل otis

روشویی کابینتی دیواری مدل otis

18,500,000 ریال
16,650,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 69.5 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23.5 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل گلوریا

روشویی کابینتی دیواری مدل گلوریا

18,800,000 ریال
16,920,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل جنسیس

روشویی کابینتی دیواری مدل جنسیس

18,820,000 ریال
16,938,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل julie

روشویی کابینتی دیواری مدل julie

18,950,000 ریال
17,055,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل AF18

روشویی کابینتی دیواری مدل AF18

19,100,000 ریال
17,190,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80-100 سانتیمتر / طول آینه : 50-76 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل سوفیا سفید

روشویی کابینتی دیواری مدل سوفیا سفید

19,275,000 ریال
17,347,500 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل natalie

روشویی کابینتی دیواری مدل natalie

20,000,000 ریال
18,000,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل delfi

روشویی کابینتی دیواری مدل delfi

20,000,000 ریال
18,000,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل سوفیا طلایی

روشویی کابینتی دیواری مدل سوفیا طلایی

21,135,000 ریال
19,021,500 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل valentino

روشویی کابینتی دیواری مدل valentino

22,000,000 ریال
19,800,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل narsis

روشویی کابینتی دیواری مدل narsis

22,320,000 ریال
20,088,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل queen

روشویی کابینتی دیواری مدل queen

22,600,000 ریال
20,340,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 96 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل توسکا

روشویی کابینتی دیواری مدل توسکا

23,000,000 ریال
20,700,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 140 سانتیمتر / عرض آینه : 100 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل ermia

روشویی کابینتی دیواری مدل ermia

24,000,000 ریال
21,600,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مدرن مدل تایگر

روشویی کابینتی دیواری مدل تایگر

24,325,000 ریال
21,892,500 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 68 سانتیمتر

basin cabinet

روشویی کابینتی مدرن

روشویی کابینت دارمدرن

روشویی سنگی