روشویی کابینتی اکونومی

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی اکونومی درجه یک را با قیمت 13 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی اکونومی - S1400

روشویی کابینتی اکونومی دیواری  مدل  S1400
قیمت :
46,110,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی اکونومی - S1000

روشویی کابینتی اکونومی دیواری  مدل  S1000
قیمت :
54,723,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی اکونومی - S1500

روشویی کابینتی اکونومی دیواری  مدل  S1500
قیمت :
59,856,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی اکونومی - S1600

روشویی کابینتی اکونومی دیواری  مدل  S1600
قیمت :
65,250,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 78 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر .

روشویی کابینتی اکونومی - S300

روشویی کابینتی اکونومی دیواری  مدل  S300
قیمت :
68,208,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر.

basin cabinet

روشویی کابینتی اکونومی

روشویی کابینت داراکونومی

روشویی سنگی