روشویی کابینتی ارزان

فروشگاه اینترنتی ساختمون روشویی کابینتی ارزان درجه یک را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

روشویی کابینتی ارزان - S1800

روشویی کابینتی ارزان دیواری  مدل  S1800
قیمت :
25,925,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - S1100

روشویی کابینتی ارزان دیواری  مدل  S1100
قیمت :
29,240,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 42 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر.

روشویی کابینتی ارزان - S1200

روشویی کابینتی ارزان دیواری  مدل  S1200
قیمت :
32,640,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی ارزان - S1300

روشویی کابینتی ارزان دیواری  مدل  S1300
قیمت :
33,150,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر .

basin cabinet

روشویی کابینتی ارزان

روشویی کابینت دارارزان

روشویی سنگی