توالت فرنگی چینی رز

فروشگاه اینترنتی ساختمون توالت فرنگی چینی رز را با قیمت 10 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت فرنگی چینی رز - باران

توالت فرنگی چینی رز درجه1  مدل  باران
قیمت :
استعلام روز

طول : 630 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 715 میلیمتر / اندازه آکس : 215 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی چینی رز - وندا

توالت فرنگی چینی رز درجه1  مدل  وندا
قیمت :
استعلام روز

طول : 655 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 685 میلیمتر / اندازه آکس : 185 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی چینی رز - کلاسیک

توالت فرنگی چینی رز درجه1  مدل  کلاسیک
قیمت :
استعلام روز

طول : 680 میلیمتر / عرض : 355 میلیمتر / ارتفاع : 720 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی چینی رز - گلوریا

توالت فرنگی چینی رز درجه1  مدل  گلوریا
قیمت :
استعلام روز

طول : 610 میلیمتر / عرض : 420 میلیمتر / ارتفاع : 580 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه

ChiniRose toilet

توالت فرنگی چینی رز

توالت فرنگی چینی رز

توالت فرنگی چه مارکی خوبه

توالت

توالت فرنگی