توالت فرنگی پارس سرام

فروشگاه اینترنتی ساختمون توالت فرنگی پارس سرام را با قیمت 17 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت فرنگی پارس سرام - کارن

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل کارن
قیمت :
استعلام روز

طول : 640 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 680 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ارکید

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل ارکید
قیمت :
استعلام روز

طول : 580 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 500 میلیمتر / اندازه آکس : 180 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : ریزشی / سیستم فلاش : تک زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - دیبا

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل دیبا
16,370,000 ریال
13,587,100 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 640 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - شارلوت

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل شارلوت
18,200,000 ریال
15,106,000 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 340 میلیمتر / ارتفاع : 640 میلیمتر / اندازه آکس : 240 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ریما

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل ریما
18,420,000 ریال
15,288,600 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر / اندازه آکس : 150 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - تانیا

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل تانیا
18,450,000 ریال
15,313,500 ریال

طول : 0 میلیمتر / عرض : 0 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - رونیکا

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل رونیکا
20,650,000 ریال
17,139,500 ریال

طول : 720 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 720 میلیمتر / اندازه آکس : 210 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - توکا

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل توکا
22,060,000 ریال
18,309,800 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 330 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 300 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سوپرجت / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - تونی

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل تونی
23,080,000 ریال
19,156,400 ریال

طول : 650 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - شایا

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل شایا
23,320,000 ریال
19,355,600 ریال

طول : 650 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ویداس

توالت فرنگی پارس سرام درجه2 مدل ویداس
24,350,000 ریال
20,210,500 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 390 میلیمتر / ارتفاع : 720 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

ParsCeram toilet

توالت فرنگی پارس سرام

توالت فرنگی پارس سرام

توالت فرنگی چه مارکی خوبه

توالت

توالت فرنگی