توالت فرنگی آرمیتاژ

فروشگاه اینترنتی ساختمون توالت فرنگی آرمیتاژ را با قیمت 20 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل آوا

توالت فرنگی درجه1 مدل آوا
16,788,000 ریال
13,968,000 ریال

طول : 610 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 595 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل نسترن

توالت فرنگی درجه1 مدل نسترن
16,790,000 ریال
13,969,600 ریال

طول : 610 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 570 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل آرالیا

توالت فرنگی درجه1 مدل آرالیا
17,868,000 ریال
14,870,600 ریال

طول : 620 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 650 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل والهنگ آرمیتاژ

توالت فرنگی درجه1 مدل والهنگ آرمیتاژ
19,287,000 ریال
15,980,000 ریال

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل والهنگ آنتیک

توالت فرنگی درجه1 مدل والهنگ آنتیک
19,728,000 ریال
16,410,000 ریال

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل آرمیتاژ توربو

توالت فرنگی درجه1 مدل آرمیتاژ توربو
20,357,000 ریال
16,836,000 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 395 میلیمتر / ارتفاع : 635 میلیمتر / اندازه آکس : 260 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ یا توربوجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل رز

توالت فرنگی درجه1 مدل رز
21,452,000 ریال
17,712,000 ریال

طول : 665 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 690 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ یا توربوجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل آنتیک

توالت فرنگی درجه1 مدل آنتیک
21,881,000 ریال
18,132,400 ریال

طول : 655 میلیمتر / عرض : 385 میلیمتر / ارتفاع : 685 میلیمتر / اندازه آکس : 185 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل الگانت

توالت فرنگی درجه1 مدل الگانت
21,812,000 ریال
18,000,000 ریال

طول : 700 میلیمتر / عرض : 375 میلیمتر / ارتفاع : 690 میلیمتر / اندازه آکس : 205 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : آبشاری / سیستم فلاش : دو زمانه

توالت فرنگی آرمیتاژ مدل آرین

توالت فرنگی درجه1 مدل آرین
22,623,000 ریال
18,648,800 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 675 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ یا واترجت / سیستم فلاش : دو زمانه

Armitage toilet

توالت فرنگی آرمیتاژ

توالت فرنگی آرمیتاژ

توالت فرنگی چه مارکی خوبه

توالت

توالت فرنگی