توالت ایرانی مروارید

فروشگاه اینترنتی ساختمون توالت ایرانی مروارید درجه یک را با قیمت 15 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

توالت ایرانی مروارید - کلاسیک تخت

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل کلاسیک تخت
قیمت :
5,899,000 ریال

طول : 575 میلیمتر / عرض : 443 میلیمتر / ارتفاع : 214 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - کریستال

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل کریستال
قیمت :
6,477,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 451 میلیمتر / ارتفاع : 221 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - رومینا تخت

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل رومینا تخت
قیمت :
6,477,000 ریال

طول : 508-585 میلیمتر / عرض : 411-460 میلیمتر / ارتفاع : 176-207 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - فیروزه گود

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل فیروزه گود
قیمت :
6,477,000 ریال

طول : 580 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 270 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - پارمیدا

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل پارمیدا
قیمت :
6,689,500 ریال

طول : 588 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 223 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - والنتینا تخت

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل والنتینا تخت
قیمت :
6,859,500 ریال

طول : 610 میلیمتر / عرض : 510 میلیمتر / ارتفاع : 240 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - الگانت تخت

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل الگانت تخت
قیمت :
6,961,500 ریال

طول : 591 میلیمتر / عرض : 454 میلیمتر / ارتفاع : 201 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - یاریس

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل یاریس
قیمت :
7,131,500 ریال

طول : 584 میلیمتر / عرض : 455 میلیمتر / ارتفاع : 212 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - الگانت گود ریم بسته

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل الگانت گود ریم بسته
قیمت :
7,310,000 ریال

طول : 589 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر / ارتفاع : 236 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - طبی النا

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل طبی النا
قیمت :
7,471,500 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 451 میلیمتر / ارتفاع : 221 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - موندیال

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل موندیال
قیمت :
7,650,000 ریال

طول : 612 میلیمتر / عرض : 520 میلیمتر / ارتفاع : 238 میلیمتر / ریم باز.

توالت ایرانی مروارید - کرون

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل کرون
قیمت :
7,913,500 ریال

طول : 590 میلیمتر / عرض : 460 میلیمتر / ارتفاع : 250 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - طبی مگا

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل طبی مگا
قیمت :
8,457,500 ریال

طول : 612 میلیمتر / عرض : 525 میلیمتر / ارتفاع : 285 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - نگین طبی بدون سیفون

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل نگین طبی بدون سیفون
قیمت :
8,891,000 ریال

طول : 584 میلیمتر / عرض : 490 میلیمتر / ارتفاع : 223 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - نگین طبی سیفون دار

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل نگین طبی سیفون دار
قیمت :
12,359,000 ریال

طول : 579 میلیمتر / عرض : 489 میلیمتر / ارتفاع : 288 میلیمتر .

Morvarid toilet

توالت ایرانی مروارید

توالت زمینی مروارید

توالت زمینی چه مارکی خوبه

توالت

توالت آسیایی