ویژگی اجاق گازهای کن

فروشگاه اینترنتی ساختمون اجاق گاز کن را با قیمت 22.5 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

- قطعات اصلی و سرشعله ساخت شرکت دیفندی ایتالیا با راندمان حرارتی بالاتر

- دارنده نشان استاندارد اتحادیه اروپا

- بیش از 50 مدل اجاق گاز در طرح ها و ابعاد مختلف

- گرید انرژی A

- ترموکوبل سریع

- نصب رایگان

- 18 ماه ضمانت

اجاق گاز کن - IG3201

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG3201
21,700,000 ریال
16,817,500 ریال

ابعاد : 52 × 31 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 203G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 203G
28,300,000 ریال
21,932,500 ریال

ابعاد : 31 × 52 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG6401

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6401
32,900,000 ریال
25,497,500 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS6401

اجاق گاز کن استیل مدل IS6401
32,900,000 ریال
25,497,500 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 203S

اجاق گاز کن استیل مدل 203S
33,000,000 ریال
25,575,000 ریال

ابعاد : 52 × 31 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG6403

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6403
33,700,000 ریال
26,117,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9501

اجاق گاز کن استیل مدل IS9501
42,200,000 ریال
32,705,000 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8507

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8507
42,900,000 ریال
33,247,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8509

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8509
42,900,000 ریال
33,247,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8510

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8510
42,900,000 ریال
33,247,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8501

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8501
42,900,000 ریال
33,247,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8502

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8502
42,900,000 ریال
33,247,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8503

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8503
42,900,000 ریال
33,247,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8514

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8514
42,900,000 ریال
33,247,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8515

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8515
42,900,000 ریال
33,247,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8516

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8516
42,900,000 ریال
33,247,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 302G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 302G
43,700,000 ریال
33,867,500 ریال

ابعاد : 51 × 51 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8505

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8505
43,900,000 ریال
34,022,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8504

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8504
43,900,000 ریال
34,022,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8506

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8506
43,900,000 ریال
34,022,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8518M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8518M
44,700,000 ریال
34,642,500 ریال

ابعاد : 52 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8521

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8521
44,700,000 ریال
34,642,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8519

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8519
44,700,000 ریال
34,642,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8520

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8520
44,700,000 ریال
34,642,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8517

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8517
44,700,000 ریال
34,642,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9502

اجاق گاز کن استیل مدل IS9502
45,600,000 ریال
35,340,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9504

اجاق گاز کن استیل مدل IS9504
45,900,000 ریال
35,572,500 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9505

اجاق گاز کن استیل مدل IS9505
45,900,000 ریال
35,572,500 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 403S

اجاق گاز کن استیل مدل 403S
49,100,000 ریال
38,052,500 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 403G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 403G
50,700,000 ریال
39,292,500 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 501G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 501G
52,300,000 ریال
40,532,500 ریال

ابعاد : 51 × 68 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - G303

اجاق گاز کن شیشه ای مدل G303
52,300,000 ریال
40,532,500 ریال

ابعاد : 52 × 65 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 425M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 425M
52,700,000 ریال
40,842,500 ریال

ابعاد : 52 × 65 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 422M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 422M
52,900,000 ریال
40,997,500 ریال

ابعاد : 52 × 64 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 521G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521G
56,200,000 ریال
43,555,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 511G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511G
56,200,000 ریال
43,555,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 525M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 525M
56,200,000 ریال
43,555,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 519M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 519M
56,200,000 ریال
43,555,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 522M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 522M
56,200,000 ریال
43,555,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8503

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8503
56,200,000 ریال
43,555,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8504

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8504
56,200,000 ریال
43,555,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 513S

اجاق گاز کن استیل مدل 513S
56,400,000 ریال
43,710,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - اپل مشکی

اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل مشکی
56,500,000 ریال
43,787,500 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - پاردیک مشکی

اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک مشکی
56,600,000 ریال
43,865,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 526G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526G
56,700,000 ریال
43,942,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 527G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527G
56,700,000 ریال
43,942,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 526GC

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526GC
56,700,000 ریال
43,942,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 527GC

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527GC
56,700,000 ریال
43,942,500 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518B

اجاق گاز کن استیل مدل 518B
56,900,000 ریال
44,097,500 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 523S

اجاق گاز کن استیل مدل 523S
57,000,000 ریال
44,175,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518S

اجاق گاز کن استیل مدل 518S
57,100,000 ریال
44,252,500 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518SX

اجاق گاز کن استیل مدل 518SX
57,300,000 ریال
44,407,500 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - اپل سفید

اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل سفید
57,400,000 ریال
44,485,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - پاردیک سفید

اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک سفید
57,400,000 ریال
44,485,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518M

اجاق گاز کن استیل مدل 518M
57,400,000 ریال
44,485,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 530S

اجاق گاز کن استیل مدل 530S
57,400,000 ریال
44,485,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 524S

اجاق گاز کن استیل مدل 524S
57,400,000 ریال
44,485,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 530M

اجاق گاز کن استیل مدل 530M
57,400,000 ریال
44,485,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 513SX

اجاق گاز کن استیل مدل 513SX
57,700,000 ریال
44,717,500 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 513M

اجاق گاز کن استیل مدل 513M
58,200,000 ریال
45,105,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 511GW

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511GW
61,000,000 ریال
47,275,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 521GW

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521GW
61,000,000 ریال
47,275,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CS8571

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CS8571
61,400,000 ریال
47,585,000 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 532SF

اجاق گاز کن استیل مدل 532SF
61,400,000 ریال
47,585,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 531SF

اجاق گاز کن استیل مدل 531SF
61,400,000 ریال
47,585,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG1402

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG1402
61,500,000 ریال
47,662,500 ریال

ابعاد : 41 × 107 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CS7501

اجاق گاز کن استیل مدل CS7501
61,500,000 ریال
47,662,500 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 532S

اجاق گاز کن استیل مدل 532S
61,700,000 ریال
47,817,500 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 531S

اجاق گاز کن استیل مدل 531S
61,700,000 ریال
47,817,500 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CC2201

اجاق گاز کن برقی مدل CC2201
61,800,000 ریال
47,895,000 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / صفحه کنترل تمام لمسی / توان مصرفی : 3000 وات / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CD2001

اجاق گاز کن برقی مدل CD2001
61,800,000 ریال
47,895,000 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / صفحه کنترل تمام لمسی / توان مصرفی : 3000 وات / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CD2003

اجاق گاز کن برقی مدل CD2003
61,800,000 ریال
47,895,000 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / صفحه کنترل تمام لمسی / توان مصرفی : 3000 وات / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG9502

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG9502
69,000,000 ریال
53,475,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CD4002

اجاق گاز کن برقی مدل CD4002
84,500,000 ریال
65,487,500 ریال

ابعاد : 51 × 58 سانتیمتر / صفحه کنترل تمام لمسی / توان مصرفی : 5200 وات / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - GM530

اجاق گاز کن مبله مدل GM530
88,000,000 ریال
68,200,000 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / قطعات ایرانی / مجهز به فندک و ترموکوبل / دارای دو عدد فر / مجهز به تایمر مکانیکی / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - GM510

اجاق گاز کن مبله مدل GM510
94,750,000 ریال
73,431,250 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / قطعات ایرانی / مجهز به فندک و ترموکوبل / دارای یک عدد فر / مجهز به تایمر لمسی / مجهز به ریل تلسکوپی / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

can kitchen built-in hob gas

اجاق گاز کن

گاز کن

اجاق گاز مبله کن

اجاق گاز توکار کن

اجاق گاز استیل کن

اجاق گاز شیشه ای کن

خرید اینترنتی اجاق گاز کن

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی کن