ویژگی اجاق گازهای کن

فروشگاه اینترنتی ساختمون اجاق گاز کن را با قیمت 18 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

- قطعات اصلی و سرشعله ساخت شرکت دیفندی ایتالیا با راندمان حرارتی بالاتر

- دارنده نشان استاندارد اتحادیه اروپا

- بیش از 50 مدل اجاق گاز در طرح ها و ابعاد مختلف

- گرید انرژی A

- ترموکوبل سریع

- نصب رایگان

- 18 ماه ضمانت

اجاق گاز کن - IG3201

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG3201
قیمت :
21,208,480 ریال

ابعاد : 52 × 31 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 203G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 203G
قیمت :
28,205,540 ریال

ابعاد : 31 × 52 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG6401

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6401
قیمت :
32,160,400 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS6401

اجاق گاز کن استیل مدل IS6401
قیمت :
32,160,400 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 203S

اجاق گاز کن استیل مدل 203S
قیمت :
32,899,220 ریال

ابعاد : 52 × 31 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG6403

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6403
قیمت :
39,983,200 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9501

اجاق گاز کن استیل مدل IS9501
قیمت :
41,200,080 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8507

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8507
قیمت :
41,895,440 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8509

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8509
قیمت :
41,895,440 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8510

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8510
قیمت :
41,895,440 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8501

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8501
قیمت :
41,895,440 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8502

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8502
قیمت :
41,895,440 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8503

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8503
قیمت :
41,895,440 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8514

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8514
قیمت :
41,895,440 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8505

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8505
قیمت :
42,877,636 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8504

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8504
قیمت :
42,877,636 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8506

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8506
قیمت :
42,877,636 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 302G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 302G
قیمت :
43,572,996 ریال

ابعاد : 51 × 51 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8518M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8518M
قیمت :
43,633,840 ریال

ابعاد : 52 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9502

اجاق گاز کن استیل مدل IS9502
قیمت :
45,415,700 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9504

اجاق گاز کن استیل مدل IS9504
قیمت :
45,702,536 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9505

اجاق گاز کن استیل مدل IS9505
قیمت :
45,702,536 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 403S

اجاق گاز کن استیل مدل 403S
قیمت :
48,935,960 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8519

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8519
قیمت :
49,718,240 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8517

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8517
قیمت :
49,718,240 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 403G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 403G
قیمت :
50,535,288 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 501G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 501G
قیمت :
52,134,616 ریال

ابعاد : 51 × 68 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - G303

اجاق گاز کن شیشه ای مدل G303
قیمت :
52,134,616 ریال

ابعاد : 52 × 65 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 425M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 425M
قیمت :
52,499,680 ریال

ابعاد : 52 × 65 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 422M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 422M
قیمت :
52,673,520 ریال

ابعاد : 52 × 64 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 521G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521G
قیمت :
56,011,248 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 511G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511G
قیمت :
56,011,248 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 525M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 525M
قیمت :
56,011,248 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 519M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 519M
قیمت :
56,011,248 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 522M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 522M
قیمت :
56,011,248 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8503

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8503
قیمت :
56,011,248 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8504

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8504
قیمت :
56,011,248 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 513S

اجاق گاز کن استیل مدل 513S
قیمت :
56,211,164 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 526G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526G
قیمت :
56,498,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 527G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527G
قیمت :
56,498,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - اپل مشکی

اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل مشکی
قیمت :
56,498,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - پاردیک مشکی

اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک مشکی
قیمت :
56,498,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 526GC

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526GC
قیمت :
56,498,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 527GC

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527GC
قیمت :
56,498,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518B

اجاق گاز کن استیل مدل 518B
قیمت :
56,715,300 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518S

اجاق گاز کن استیل مدل 518S
قیمت :
56,932,600 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 523S

اجاق گاز کن استیل مدل 523S
قیمت :
56,932,600 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518SX

اجاق گاز کن استیل مدل 518SX
قیمت :
57,106,440 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518M

اجاق گاز کن استیل مدل 518M
قیمت :
57,193,360 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 530S

اجاق گاز کن استیل مدل 530S
قیمت :
57,193,360 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 524S

اجاق گاز کن استیل مدل 524S
قیمت :
57,193,360 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 530M

اجاق گاز کن استیل مدل 530M
قیمت :
57,193,360 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 513SX

اجاق گاز کن استیل مدل 513SX
قیمت :
57,506,272 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 513M

اجاق گاز کن استیل مدل 513M
قیمت :
58,001,716 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CS8571

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CS8571
قیمت :
61,191,680 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 532SF

اجاق گاز کن استیل مدل 532SF
قیمت :
61,191,680 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 531SF

اجاق گاز کن استیل مدل 531SF
قیمت :
61,191,680 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG1402

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG1402
قیمت :
61,278,600 ریال

ابعاد : 41 × 107 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CS7501

اجاق گاز کن استیل مدل CS7501
قیمت :
61,278,600 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 532S

اجاق گاز کن استیل مدل 532S
قیمت :
61,452,440 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 531S

اجاق گاز کن استیل مدل 531S
قیمت :
61,452,440 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CC2201

اجاق گاز کن برقی مدل CC2201
قیمت :
61,582,820 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / صفحه کنترل تمام لمسی / توان مصرفی : 3000 وات / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CD2001

اجاق گاز کن برقی مدل CD2001
قیمت :
61,582,820 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / صفحه کنترل تمام لمسی / توان مصرفی : 3000 وات / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CD2003

اجاق گاز کن برقی مدل CD2003
قیمت :
61,582,820 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / صفحه کنترل تمام لمسی / توان مصرفی : 3000 وات / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 511GW

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511GW
قیمت :
63,973,120 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 521GW

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521GW
قیمت :
63,973,120 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - اپل سفید

اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل سفید
قیمت :
64,320,800 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - پاردیک سفید

اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک سفید
قیمت :
64,320,800 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG9502

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG9502
قیمت :
68,805,872 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CD4002

اجاق گاز کن برقی مدل CD4002
قیمت :
84,312,400 ریال

ابعاد : 51 × 58 سانتیمتر / صفحه کنترل تمام لمسی / توان مصرفی : 5200 وات / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - GM530

اجاق گاز کن مبله مدل GM530
قیمت :
85,937,804 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / قطعات ایرانی / مجهز به فندک و ترموکوبل / دارای دو عدد فر / مجهز به تایمر مکانیکی / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - GM510

اجاق گاز کن مبله مدل GM510
قیمت :
92,569,800 ریال

سایز : 90 سانتیمتر / قطعات ایرانی / مجهز به فندک و ترموکوبل / دارای یک عدد فر / مجهز به تایمر لمسی / مجهز به ریل تلسکوپی / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

can kitchen built-in hob gas

اجاق گاز کن

گاز کن

اجاق گاز مبله کن

اجاق گاز توکار کن

اجاق گاز استیل کن

اجاق گاز شیشه ای کن

خرید اینترنتی اجاق گاز کن

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی کن