ویژگی اجاق گازهای کن

فروشگاه اینترنتی ساختمون اجاق گاز کن را با قیمت 18 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

- قطعات اصلی و سرشعله ساخت شرکت دیفندی ایتالیا با راندمان حرارتی بالاتر

- دارنده نشان استاندارد اتحادیه اروپا

- بیش از 50 مدل اجاق گاز در طرح ها و ابعاد مختلف

- گرید انرژی A

- ترموکوبل سریع

- نصب رایگان

- 18 ماه ضمانت

اجاق گاز کن - IG3201

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG3201
قیمت :
22,714,000 ریال

ابعاد : 52 × 31 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS203

اجاق گاز کن استیل مدل IS203
قیمت :
28,372,000 ریال

ابعاد : 52 × 30 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 203G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 203G
قیمت :
29,110,000 ریال

ابعاد : 31 × 52 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 203S

اجاق گاز کن استیل مدل 203S
قیمت :
33,948,000 ریال

ابعاد : 52 × 30 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG6401

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6401
قیمت :
34,440,000 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG401H

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG401H
قیمت :
37,556,000 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS6401

اجاق گاز کن استیل مدل IS6401
قیمت :
38,212,000 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG6403

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG6403
قیمت :
42,886,000 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9501

اجاق گاز کن استیل مدل IS9501
قیمت :
44,116,000 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8507

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8507
قیمت :
44,854,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8509

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8509
قیمت :
44,854,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8510

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8510
قیمت :
44,854,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8501

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8501
قیمت :
44,854,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8502

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8502
قیمت :
44,854,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8503

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8503
قیمت :
44,854,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 302G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 302G
قیمت :
44,936,000 ریال

ابعاد : 51 × 51 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8505

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8505
قیمت :
45,920,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8504

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8504
قیمت :
45,920,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8506

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8506
قیمت :
45,920,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8518M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8518M
قیمت :
46,740,000 ریال

ابعاد : 52 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9507

اجاق گاز کن استیل مدل IS9507
قیمت :
47,396,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9506

اجاق گاز کن استیل مدل IS9506
قیمت :
47,560,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG503

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG503
قیمت :
47,970,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9502

اجاق گاز کن استیل مدل IS9502
قیمت :
48,626,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9504

اجاق گاز کن استیل مدل IS9504
قیمت :
48,872,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IS9505

اجاق گاز کن استیل مدل IS9505
قیمت :
48,872,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - ISD505

اجاق گاز کن استیل مدل ISD505
قیمت :
49,692,000 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 403S

اجاق گاز کن استیل مدل 403S
قیمت :
50,430,000 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 419M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 419M
قیمت :
51,086,000 ریال

ابعاد : 52 × 64 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 403G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 403G
قیمت :
52,070,000 ریال

ابعاد : 51 × 62 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 512G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 512G
قیمت :
52,840,800 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8519

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8519
قیمت :
53,218,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IG8517

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IG8517
قیمت :
53,218,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 501G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 501G
قیمت :
53,792,000 ریال

ابعاد : 51 × 68 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - G303

اجاق گاز کن شیشه ای مدل G303
قیمت :
53,792,000 ریال

ابعاد : 52 × 65 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8301

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8301
قیمت :
53,792,000 ریال

ابعاد : 41 × 85 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 425M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 425M
قیمت :
54,120,000 ریال

ابعاد : 52 × 65 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 422M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 422M
قیمت :
54,284,000 ریال

ابعاد : 52 × 64 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - IGT502

اجاق گاز کن شیشه ای مدل IGT502
قیمت :
54,284,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایرانی/ مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 521G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521G
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 511G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511G
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 525M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 525M
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 519M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 519M
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 52 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 522M

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 522M
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8503

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8503
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8504

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8504
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8505

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8505
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8506

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8506
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG8507

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG8507
قیمت :
57,728,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 513S

اجاق گاز کن استیل مدل 513S
قیمت :
57,974,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 526G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526G
قیمت :
58,220,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 527G

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527G
قیمت :
58,220,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - اپل مشکی

اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل مشکی
قیمت :
58,220,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - پاردیک مشکی

اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک مشکی
قیمت :
58,220,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 526GC

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 526GC
قیمت :
58,220,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 527GC

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 527GC
قیمت :
58,220,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518S

اجاق گاز کن استیل مدل 518S
قیمت :
58,712,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 523S

اجاق گاز کن استیل مدل 523S
قیمت :
58,712,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 523M

اجاق گاز کن استیل مدل 523M
قیمت :
58,712,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518SX

اجاق گاز کن استیل مدل 518SX
قیمت :
58,876,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 518M

اجاق گاز کن استیل مدل 518M
قیمت :
58,958,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 530S

اجاق گاز کن استیل مدل 530S
قیمت :
58,958,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 524S

اجاق گاز کن استیل مدل 524S
قیمت :
58,958,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 530M

اجاق گاز کن استیل مدل 530M
قیمت :
58,958,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 513SX

اجاق گاز کن استیل مدل 513SX
قیمت :
59,286,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 513M

اجاق گاز کن استیل مدل 513M
قیمت :
59,778,000 ریال

ابعاد : 51 × 91 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - LINAK

اجاق گاز کن شیشه ای مدل LINAK
قیمت :
61,418,000 ریال

ابعاد : 53 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CS8571

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CS8571
قیمت :
63,058,000 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 532SF

اجاق گاز کن استیل مدل 532SF
قیمت :
63,058,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 531SF

اجاق گاز کن استیل مدل 531SF
قیمت :
63,058,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - SD505

اجاق گاز کن استیل مدل SD505
قیمت :
63,058,000 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG1402

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG1402
قیمت :
63,140,000 ریال

ابعاد : 41 × 107 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CS7501

اجاق گاز کن استیل مدل CS7501
قیمت :
63,140,000 ریال

ابعاد : 52 × 72 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 532S

اجاق گاز کن استیل مدل 532S
قیمت :
63,386,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 531S

اجاق گاز کن استیل مدل 531S
قیمت :
63,386,000 ریال

ابعاد : 51 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CC2201

اجاق گاز کن برقی مدل CC2201
قیمت :
63,468,000 ریال

ابعاد : 29.5 × 51 سانتیمتر / پنل تنظیمات لمسی / قفل کودک / کاهش زمان پخت / نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده / قابلیت تنظیم درجه حرارت / مجهز به تایمر / نظافت آسان / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CD2001

اجاق گاز کن برقی مدل CD2001
قیمت :
63,468,000 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / پنل تنظیمات لمسی / قفل کودک / کاهش زمان پخت / نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده / قابلیت تنظیم درجه حرارت / مجهز به تایمر / نظافت آسان / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CD2003

اجاق گاز کن برقی مدل CD2003
قیمت :
63,468,000 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / پنل تنظیمات لمسی / قفل کودک / کاهش زمان پخت / نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده / قابلیت تنظیم درجه حرارت / مجهز به تایمر / نظافت آسان / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CC2202

اجاق گاز کن برقی مدل CC2202
قیمت :
63,468,000 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / پنل تنظیمات لمسی / قفل کودک / کاهش زمان پخت / نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده / قابلیت تنظیم درجه حرارت / مجهز به تایمر / نظافت آسان / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 511GW

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 511GW
قیمت :
65,928,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - 521GW

اجاق گاز کن شیشه ای مدل 521GW
قیمت :
65,928,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - اپل سفید

اجاق گاز کن شیشه ای مدل اپل سفید
قیمت :
66,256,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - پاردیک سفید

اجاق گاز کن شیشه ای مدل پاردیک سفید
قیمت :
66,256,000 ریال

ابعاد : 52 × 89 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - G502LW

اجاق گاز کن شیشه ای مدل G502LW
قیمت :
66,256,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - G502RW

اجاق گاز کن شیشه ای مدل G502RW
قیمت :
66,256,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - G502W

اجاق گاز کن شیشه ای مدل G502W
قیمت :
66,256,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CG9502

اجاق گاز کن شیشه ای مدل CG9502
قیمت :
70,930,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - GP511

اجاق گاز کن شیشه ای مدل GP511
قیمت :
70,930,000 ریال

ابعاد : 51 × 88 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - GT502

اجاق گاز کن شیشه ای مدل GT502
قیمت :
71,832,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / قطعات ایتالیایی / مجهز به تایمر / مجهز به فندک و ترموکوبل / گرید انرژی : A / علامت استاندارد / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CD4002

اجاق گاز کن برقی مدل CD4002
قیمت :
86,838,000 ریال

ابعاد : 52 × 59 سانتیمتر / پنل تنظیمات لمسی / قفل کودک / کاهش زمان پخت / نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده / قابلیت تنظیم درجه حرارت / مجهز به تایمر / نظافت آسان / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CC4501

اجاق گاز کن برقی مدل CC4501
قیمت :
86,838,000 ریال

ابعاد : 52 × 59 سانتیمتر / پنل تنظیمات لمسی / قفل کودک / کاهش زمان پخت / نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده / قابلیت تنظیم درجه حرارت / مجهز به تایمر / نظافت آسان / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CC4502

اجاق گاز کن برقی مدل CC4502
قیمت :
86,838,000 ریال

ابعاد : 52 × 59 سانتیمتر / پنل تنظیمات لمسی / قفل کودک / کاهش زمان پخت / نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده / قابلیت تنظیم درجه حرارت / مجهز به تایمر / نظافت آسان / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CC2203

اجاق گاز کن برقی مدل CC2203
قیمت :
94,464,000 ریال

ابعاد : 29 × 52 سانتیمتر / پنل تنظیمات لمسی / قفل کودک / کاهش زمان پخت / نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده / قابلیت تنظیم درجه حرارت / مجهز به تایمر / نظافت آسان / گارانتی : 24 ماه.

اجاق گاز کن - CC4503

اجاق گاز کن برقی مدل CC4503
قیمت :
129,396,000 ریال

ابعاد : 52 × 59 سانتیمتر / پنل تنظیمات لمسی / قفل کودک / کاهش زمان پخت / نشانگر ایمنی حرارت باقی مانده / قابلیت تنظیم درجه حرارت / مجهز به تایمر / نظافت آسان / گارانتی : 24 ماه.

can kitchen built-in hob gas

اجاق گاز کن

گاز کن

اجاق گاز مبله کن

اجاق گاز توکار کن

اجاق گاز استیل کن

اجاق گاز شیشه ای کن

خرید اینترنتی اجاق گاز کن

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی کن