اجاق گاز فرامکو

فروشگاه اینترنتی ساختمون اجاق گاز فرامکو درجه یک را با قیمت 5 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

اجاق گاز فرامکو - V301

اجاق گاز فرامکو توکار مدل V301
قیمت :
31,160,000 ریال

مدل : 301 / سایز : 30 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - V302

اجاق گاز فرامکو توکار مدل V302
قیمت :
33,820,000 ریال

مدل : 302 / سایز : 30 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / شیشه شات / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - V313

اجاق گاز فرامکو توکار مدل V313
قیمت :
36,385,000 ریال

مدل : 313 / سایز : 50 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - V312

اجاق گاز فرامکو توکار مدل V312
قیمت :
40,660,000 ریال

مدل : 312 / سایز : 50 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - 317

اجاق گاز فرامکو توکار مدل 317
قیمت :
59,470,000 ریال

مدل : 317 / سایز : 60 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / شیشه شات / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - V314

اجاق گاز فرامکو توکار مدل V314
قیمت :
63,270,000 ریال

مدل : 314 / سایز : 60 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / شیشه شات / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - 341

اجاق گاز فرامکو توکار مدل 341
قیمت :
70,585,000 ریال

مدل : 341 / سایز : 90 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / شیشه شات / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - V331

اجاق گاز فرامکو توکار مدل V331
قیمت :
74,100,000 ریال

مدل : 331 / سایز : 90 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / شیشه شات / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - 333

اجاق گاز فرامکو توکار مدل 333
قیمت :
74,100,000 ریال

مدل : 333 / سایز : 90 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - 338

اجاق گاز فرامکو توکار مدل 338
قیمت :
76,950,000 ریال

مدل : 338 / سایز : 90 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - 337

اجاق گاز فرامکو توکار مدل 337
قیمت :
79,800,000 ریال

مدل : 337 / سایز : 90 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - V334

اجاق گاز فرامکو توکار مدل V334
قیمت :
84,550,000 ریال

مدل : 334 / سایز : 90 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / شیشه شات / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

اجاق گاز فرامکو - V335

اجاق گاز فرامکو توکار مدل V335
قیمت :
84,550,000 ریال

مدل : 335 / سایز : 90 سانتیمتر / ساخت کشور ترکیه / شیشه شات / دارای سیستم فندک اتوماتیک / دارای سرشعله های ساباف ایتالیا / مجهز به ترموکوبل لحظه ای / دارای شبکه چدنی / پنج سال گارانتی .

Framco kitchen built-in hob gas

اجاق گاز فرامکو

گاز فرامکو

اجاق گاز مبله فرامکو

اجاق گاز توکار فرامکو

اجاق گاز استیل فرامکو

اجاق گاز شیشه ای فرامکو

خرید اینترنتی اجاق گاز فرامکو

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی فرامکو