اجاق گاز آلتون مدل G201

اجاق گاز شیشه ای مدل G201

16,400,000 ریال
15,580,000 ریال

ابعاد : 30 × 51 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S201

اجاق گاز استیل مدل S201

16,700,000 ریال
15,865,000 ریال

ابعاد : 30 × 50 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G401

اجاق گاز شیشه ای مدل G401

24,900,000 ریال
23,655,000 ریال

ابعاد : 50 × 61 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S401

اجاق گاز استیل مدل S401

25,200,000 ریال
23,940,000 ریال

ابعاد : 50 × 58 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G401W

اجاق گاز شیشه ای مدل G401W

27,000,000 ریال
25,650,000 ریال

ابعاد : 50 × 61 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G506

اجاق گاز شیشه ای مدل G506

32,500,000 ریال
30,875,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G508

اجاق گاز شیشه ای مدل G508

32,500,000 ریال
30,875,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S502T

اجاق گاز استیل مدل S502T

32,900,000 ریال
31,255,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / تایمر زماندار مکانیکی / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S501T

اجاق گاز استیل مدل S501T

32,900,000 ریال
31,255,000 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / واسطه شبکه چدنی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / تایمر مکانیکی / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل GS506

اجاق گاز شیشه ای مدل GS506

33,700,000 ریال
32,015,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل GS508

اجاق گاز شیشه ای مدل GS508

33,700,000 ریال
32,015,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S518

اجاق گاز استیل مدل S518

33,700,000 ریال
32,015,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی / قطعات ایرانی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S519

اجاق گاز استیل مدل S519

34,500,000 ریال
32,775,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی / قطعات ایرانی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل SG518

اجاق گاز استیل مدل SG518

35,000,000 ریال
33,250,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی / قطعات ایرانی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S516

اجاق گاز استیل مدل S516

35,700,000 ریال
33,915,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S517

اجاق گاز استیل مدل S517

35,700,000 ریال
33,915,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G507

اجاق گاز شیشه ای مدل G507

36,500,000 ریال
34,675,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G601

اجاق گاز شیشه ای مدل G601

37,000,000 ریال
35,150,000 ریال

ابعاد : 52 × 95 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / فن خنک کننده / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل GS510

اجاق گاز شیشه ای مدل GS510

37,000,000 ریال
35,150,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / فن خنک کننده / زیر ولوم سربی / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G601

اجاق گاز شیشه ای مدل G601

37,000,000 ریال
35,150,000 ریال

ابعاد : 52 × 95 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S601

اجاق گاز استیل مدل S601

38,300,000 ریال
36,385,000 ریال

ابعاد : 52 × 95 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / فن خنک کننده/ 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S601

اجاق گاز استیل مدل S601

38,300,000 ریال
36,385,000 ریال

ابعاد : 52 × 95 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / / واسط شبکه چدنی / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G512

اجاق گاز شیشه ای مدل G512

39,000,000 ریال
37,050,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / زیر ولوم سربی / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G513

اجاق گاز شیشه ای مدل G513

39,000,000 ریال
37,050,000 ریال

ابعاد : 51.5 × 91 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / زیر ولوم سربی / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G514

اجاق گاز شیشه ای مدل G514

41,000,000 ریال
38,950,000 ریال

ابعاد : 51.5 × 91 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / شبکه چدنی لولایی و یک تکه / دو پلوپز وک و مینی وک / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G516D

اجاق گاز شیشه ای مدل G516D

41,700,000 ریال
39,615,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل G518D

اجاق گاز شیشه ای مدل G518D

41,700,000 ریال
39,615,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل GS517

اجاق گاز شیشه ای مدل GS517

42,400,000 ریال
40,280,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / شبکه چدنی لولایی / دو پلوپز وک و مینی وک / پلوپز با دو ولوم مجزا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل GS516D

اجاق گاز شیشه ای مدل GS516D

42,900,000 ریال
40,755,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل S520D

اجاق گاز استیل مدل S520D

44,900,000 ریال
42,655,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی / پلوپز مینی وک / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / تایمر دیجیتال / شبکه چدنی لولایی / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل IS523

اجاق گاز استیل مدل IS523

48,000,000 ریال
45,600,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / قابلیت نصب همسطح کابینت / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل ISG522

اجاق گاز استیل مدل ISG522

48,000,000 ریال
45,600,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / سرشعله ساباف ایتالیا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل IS521

اجاق گاز استیل مدل IS521

49,000,000 ریال
46,550,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / شبکه چدنی لولایی / قابلیت نصب همسطح کابینت / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل C203E

اجاق گاز برقی مدل C203E

52,000,000 ریال
49,400,000 ریال

اجاق گاز آلتون مدل IG519F

اجاق گاز شیشه ای مدل IG519F

54,000,000 ریال
51,300,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

اجاق گاز آلتون مدل IG516DW

اجاق گاز شیشه ای مدل IG516DW

58,000,000 ریال
55,100,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A

Alton kitchen built-in hob gas

اجاق گاز آلتون

گاز آلتون

اجاق گاز مبله آلتون

اجاق گاز توکار آلتون

اجاق گاز استیل آلتون

اجاق گاز شیشه ای آلتون

خرید اینترنتی اجاق گاز آلتون

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی آلتون