اجاق گاز آلتون

فروشگاه اینترنتی ساختمون اجاق گاز آلتون درجه یک را با قیمت 7 درصد تخفیف به مشتریان گرامی عرضه می کند.

اجاق گاز آلتون - S201

اجاق گاز آلتون استیل مدل S201
قیمت :
22,506,000 ریال

ابعاد : 30 × 50 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - G202

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل G202
قیمت :
23,529,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / زیر ولوم سربی / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - S401

اجاق گاز آلتون استیل مدل S401
قیمت :
33,759,000 ریال

ابعاد : 50 × 58 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - G403

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل G403
قیمت :
34,782,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - G526

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل G526
قیمت :
45,012,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - G526

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل G526
قیمت :
45,012,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - S501T

اجاق گاز آلتون استیل مدل S501T
قیمت :
46,035,000 ریال

ابعاد : 50 × 86 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / واسطه شبکه چدنی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / تایمر مکانیکی / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - GS526

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل GS526
قیمت :
47,058,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - S502T

اجاق گاز آلتون استیل مدل S502T
قیمت :
49,104,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / تایمر زماندار مکانیکی / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - S519

اجاق گاز آلتون استیل مدل S519
قیمت :
50,127,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی / قطعات ایرانی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - SG518

اجاق گاز آلتون استیل مدل SG518
قیمت :
50,127,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی / قطعات ایرانی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - S516

اجاق گاز آلتون استیل مدل S516
قیمت :
51,150,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - S517

اجاق گاز آلتون استیل مدل S517
قیمت :
51,150,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - S601

اجاق گاز آلتون استیل مدل S601
قیمت :
52,173,000 ریال

ابعاد : 52 × 95 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / فن خنک کننده/ 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - G512

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل G512
قیمت :
53,196,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / دارای ترموکوبل و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / زیر ولوم سربی / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - G516D

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل G516D
قیمت :
56,265,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - G518D

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل G518D
قیمت :
56,265,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - G517

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل G517
قیمت :
57,288,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / قطعات ایرانی / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / سپر حرارتی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - S520D

اجاق گاز آلتون استیل مدل S520D
قیمت :
62,403,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی / پلوپز مینی وک / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / تایمر دیجیتال / شبکه چدنی لولایی / قطعات ایرانی / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - IS523

اجاق گاز آلتون استیل مدل IS523
قیمت :
63,426,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / قابلیت نصب همسطح کابینت / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - ISG522

اجاق گاز آلتون استیل مدل ISG522
قیمت :
63,426,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سپر حرارتی تعبیه شده روی شبکه چدنی / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / سرشعله ساباف ایتالیا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - IS524

اجاق گاز آلتون استیل مدل IS524
قیمت :
63,937,500 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - C203E

اجاق گاز آلتون برقی مدل C203E
قیمت :
66,495,000 ریال

.

اجاق گاز آلتون - IS521

اجاق گاز آلتون استیل مدل IS521
قیمت :
66,495,000 ریال

ابعاد : 52 × 92 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / شبکه چدنی لولایی / قابلیت نصب همسطح کابینت / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - IG521

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل IG521
قیمت :
67,518,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - IG519F

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل IG519F
قیمت :
71,098,500 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - IG516DW

اجاق گاز آلتون شیشه ای مدل IG516DW
قیمت :
75,702,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / پوشش آسان تمیز شونده برای روغنگیرها / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / امکان تنظیم زمان برای هر شعله به صورت مجزا / تایمر دیجیتال برای هر شعله / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

اجاق گاز آلتون - SC518E

اجاق گاز آلتون برقی مدل SC518E
قیمت :
77,748,000 ریال

ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / دارای ترموکوبل تاپ تایم و فندک اتوماتیک / سرشعله ساباف ایتالیا / سرشعله پلوپز با راندمان بالا / 18 ماه گارانتی / گرید انرژی A .

Alton kitchen built-in hob gas

اجاق گاز آلتون

گاز آلتون

اجاق گاز مبله آلتون

اجاق گاز توکار آلتون

اجاق گاز استیل آلتون

اجاق گاز شیشه ای آلتون

خرید اینترنتی اجاق گاز آلتون

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی آلتون